SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hallitus 2019-2021

SEN:n puheenjohtaja 2019-2021 on  arkkipiispa Tapio Luoma. Kuva: Aarne Ormio.Jyväskylään syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 12.11.2018 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Tapio Luoman. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta.

Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin ortodoksisen kirkon edustaja, metropoliitta Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen) sekä evankelisluterilaisen kirkon edustaja, piispa Matti Repo (varajäsen: kirkkoherra Juha Rintamäki) ja Metodistikirkon edustaja, pastori Soile Kasi (varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen vapaakirkko).

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin:

Katolinen kirkko Suomessa, yleisvikaari TT Raimo Goyarrola (varajäsen: veli Gabriel Salmela);

Suomen evankelisluterilainen kirkko, TT Minnamari Helaseppä (varajäsen: lehtori Eija Peura);

Suomen evankelisluterilainen kirkko, dosentti TT Tomi Karttunen (varajäsen: TT Jenni Krapu);

Suomen ortodoksinen kirkko, TM Jooa Sotejeff-Wilson (varajäsen: YTT Minna Rasku);

Finlands svenska metodistkyrka, pastor Mayvor Wärn-Rancken (varajäsen: samfundsledare Håkan Björklund, Missionskyrkan i Finland) ja Anglican Church in Finland, Revd. Dr. Mika K. T. Pajunen (varajäsen: Chaplain, Revd. Tuomas Mäkipää).


Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuomiorovasti Ilpo Rannankari.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors