SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hallitus/Styrelse 2013-2015

 

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus valittiin syyskokouksessa Tampereella 11.10.2012. Toimikausi on kolme vuotta eli 2013-2015. Puheenjohtajana jatkaa piispa Teemu Sippo SCJ.

 

Puheenjohtaja / Ordförande

Piispa Teemu Sippo SCJ, kat (varajäsen / suppleant yleisvikaari Raimo Goyarrola)

 

Varapuheenjohtajat / Viceordföranden

Piispa Matti Repo, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: pastori Antti Kruus)

TM Outi Vasko, ort. (varjäsen / suppleant ylidiakoni Juha Lampinen)

VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (varajäsen / suppleant: TD Leif-Göte Björklund, met.)

 

Muut jäsenet / övriga medlemmar

TT Tomi Karttunen, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: TT Päivi Jussila)

TT Minna Hietamäki, ev.lut. (varajäsen / suppleant: TL Veijo Koivula)

Piispa Simo Peura, ev.-lut. (varajäsen / suppleant: tuomiorovasti Matti Poutiainen)

Pastori Soile Salorinne, met (varajäsen / suppleant: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, vap.)

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors