SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Hallitus 2007-2009

SEN:n hallituksen puheenjohtaja on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon arkkipiispa Jukka Paarma. Hänen henkilökohtainen varajäsenensä on piispa Simo Peura ev.-lut.

Varapuheenjohtajat (henkilökohtaiset varahenkilöt suluissa):

  • VTT Markus Österlund, Missionskyrkan i Finland (pastori Soile Salorinne, Suomen Metodistikirkko)
  • TM Outi Vasko, Suomen ortodoksinen kirkko, (ylidiakoni Juha Lampinen, Suomen ortodoksinen kirkko)
  • Piispa Matti Repo, Suomen ev.-lut kirkko (varajäsen avoin)

Hallituksen jäsenet (henkilökohtaiset varahenkilöt suluissa):

  • Johtava ylilääkäri Kati Myllymäki, Suomen ev.-lut. kirkko (rekisterinjohtaja Veijo Koivula, Suomen ev.-lut. kirkko)
  • Tiedottaja Mari Malkavaara, Suomen ev.-lut. kirkko (TT Päivi Jussila, Suomen ev.-lut. kirkko)
  • Pastori Olavi Rintala, Suomen Vapaakirkko (päätoimittaja Hannu Lahtinen, Suomen Vapaakirkko)
  • Piispa Teemu Sippo, Katolinen kirkko Suomessa (isä Kazimierz Lewandowsky, Katolinen kirkko Suomessa)

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors