SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sen:n hallitus 2016-2018

SEN:n puheenjohtaja 2016 alkaen, arkkipiispa Kari Mäkinen. Kuva: Pasi Leino.

Poriin syyskokoukseensa kokoontunut Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN) valitsi 26.10.2015 yksimielisesti puheenjohtajakseen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispan Kari Mäkisen. Puheenjohtajan toimikausi on kolme vuotta, 2016-2018. Aikaisempi puheenjohtaja, katolisen kirkon piispa Teemu Sippo SCJ ei halunnut enää asettua ehdolle.

 

SEN:lla on sääntöjensä mukaan kolme varapuheenjohtajaa, joiksi valittiin 

ev.-lut. kirkon edustaja, piispa Matti Repo (varajäsen: TL Veijo Koivula, ev.-lut.)

ortodoksisen kirkon edustaja, piispa Arseni (varajäsen: ylidiakoni Juha Lampinen, ort.)

Metodistikirkon edustaja, pastori Soile Salorinne, varajäsen: kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen, Suomen vapaakirkko.

 

Hallituksen muiksi jäseniksi valittiin seuraavat (varajäsenet suluissa):

 

Yleisvikaari, TT Raimo Goyarrola (veli Gabriel Salmela), Katolinen kirkko Suomessa

Lehtori Eija Peura (TT Minnamari Helaseppä), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Dosentti, TT Tomi Karttunen (pastori Päivi Aikasalo), Suomen evankelis-luterilainen kirkko

TM Jooa Sotejeff-Wilson (YTT Minna Rasku), Suomen ortodoksinen kirkko

Pastor Jan Edström, Finlands svenska baptistsamfund (pastor Mayvor-Wärn-Rancken, Finlands svenska metodistkyrka)

 

Puheenjohtajan henkilökohtaiseksi varajäseneksi valittiin tuomiorovasti Matti Poutiainen.

 

***

Piispa Teemu Sippo SCJ on toimi puheenjohtajana vuodesta 2009-2015 eli kaksi kolmivuotiskautta. Häntä ennen tässä tehtävässä toimi arkkipiispa Jukka Paarma ja ennen Paarmaa ortodoksisen kirkon arkkipiispa Johannes ja tätä ennen Suomen ev.-lut. kirkon arkkipiispa John Vikström. Puheenjohtajina on ollut arkkipiispoja, piispoja ja muita kirkollisia vaikuttajia jo melkein sadan vuoden ajan. Suomen Ekumeeninen Neuvosto on perustettu vuonna 1917.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors