SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Jäsenten edustajat / Representanter för medlemmar

 Jäsenet nimeävät edustajansa kolmivuotiskaudeksi seuraavasti:

 

Suomen evankelis-luterilai­nen kirkko: 20 edustajaa, Suomen ortodoksinen kir­kko:10 edustajaa, muu kirkko tai kristillinen yhteisö: 2 edustajaa.

Jäsenten edustajilla on neuvoston yleiskokouksessa (kevät- ja syyskokous) läsnäolo-, puhe-, ääni- ja aloiteoikeus. Neuvoston yleiskokous on korkein päättävä elin.

 

Jäsenten edustajat / Representanter för medlemmar 2018-2020

 

Anglican Church in Finland

Chaplain, Rev. Tuomas Mäkipää

Revd Dr Mika K T Pajunen

 

Finlands svenska baptistsamfund

Pastor Jan Edström

Samfundsföreståndare Peter Sjöblom

 

Finlands svenska metodistkyrka

Distriktsföreståndare TD Leif-Göte Björklund

Pastor Mayvor Wärn-Rancken

 

International Evangelical Church in Finland

Senior Pastor Samuel Vogel

Puheenjohtaja, DI Jouko Päivinen

 

Katolinen kirkko Suomessa

Hiippakunnan asianhoitaja Marco Pasinato

Isä Raimo Goyarrola 

 

Missionskyrkan i Finland

Samfundsledare Håkan Björklund

Ped. mag. Henrik Nymalm

 

Suomen evankelis-luterilainen kirkko

Arkkipiispa Tapio Luoma

Piispa Simo Peura

Piispa Matti Repo

Pastori Päivi Aikasalo

TT, pastori Minnamari Helaseppä 

Pastori Saara-Maria Jurva

Rovasti Leena Huovinen

Hiippakuntasihteeri Jukka Jämsén

Dosentti, TT Tomi Karttunen

Diakonissa, maahanmuuttajatyön koordinaattori Maarit Koskensalo-Tiainen

TT Jenni Krapu

Pastori Antti Kruus

Kirkkoneuvos Kimmo Kääriäinen

Lehtori Eija Peura

Apulaisjohtaja Juha Rajamäki

Tuomiorovasti Ilpo Rannankari

Kirkkoherra Juha Rintamäki

Pastor Linus Stråhlman

Diakoni Luisa Tast

Asessori, kirkkoherra Kari Tiirola

 

Suomen Metodistikirkko

Pastori Jori Brander

Pastori Soile Salorinne

 

Suomen ortodoksinen kirkko

Arkkipiispa Leo

Piispa Arseni

Diakoni Risto Aikonen

TM, lehtori Marianne Kantonen

Kirkkoherra Marko Patronen

TkT, TM Riitta Penttinen

YTT Minna Rasku

Ylidiakoni Andreas Salminen

TM Jooa Sotejeff-Wilson

TM Outi Vasko

 

Suomen Pelastusarmeija

Territorion johtaja, eversti Patrick Naud

Ylisihteeri, majuri Saga Lippo

 

Suomen Vapaakirkko

Pastori Hannu Lahtinen

Kirkkokunnanjohtaja Hannu Vuorinen


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors