SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainväliset yhteydet

Ekumenia on liikettä. Ekumeeniset yhteydet eri puolille maailmaa avartavat ajattelua ja tuovat tukea oman maan ekumenialle. SEN:lla on vahvat yhteydet muihin Pohjoismaihin ja Euroopan maihin ja erityisesti näiden ekumeenisiin toimijoihin.


Kirkkojen lähetysajattelu on viime vuosikymmeninä kokenut monia mullistuksia. Missio nähdään entistä selkeämmin kirkon olemukseen kuuluvana asiana. Samalla ymmärrys lähetystyöstä on syventynyt, niin...

Kirkkojen maailmanneuvoston missiologinen konferenssi pidettiin Arushassa, Tansaniassa 8.-13.3. Arushan kaunis ja rehevä luonto vielä kukkivine puineen ympäröi konferenssikeskusta. Kauka...
Pohjoismaiden ja Baltian ekumeenisten toimijoiden kokous pidettiin historiallisessa Sigtunassa 27.2.-1.3.


Sigtuna on noin v. 970 perustettu entinen kuninkaan kaupun...
Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) kansainvälisten asiain komissio CCIA piti vuosittaisen kokouksensa 20.2.-1.3.2018 Kolumbian Cartagenassa. KMN:n tämän vuoden alueellinen painopiste on Lati...
Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat Cardiffissa Walesissa 5.-8.6.2017. Kokous pidettiin viehättävässä, vanhassa Pyhän Mikaelin keskuksessa, joka edelleen toimii teologisena pap...
Euroopan Unionin katolisten piispainkokousten komissio (COMECE) edustaa 28 jäsenmaan katolisia piispainkokouksia. COMECE:n tiimi monitoroi EU:n toimintaa ja aloitteita sekä pyrkii vaikuttamaan päätöst...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190