SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kansainväliset yhteydet

Ekumenia on liikettä. Ekumeeniset yhteydet eri puolille maailmaa avartavat ajattelua ja tuovat tukea oman maan ekumenialle. SEN:lla on vahvat yhteydet muihin Pohjoismaihin ja Euroopan maihin ja erityisesti näiden ekumeenisiin toimijoihin.


Euroopan kansallisten neuvostojen pääsihteerit kokoontuivat Cardiffissa Walesissa 5.-8.6.2017. Kokous pidettiin viehättävässä, vanhassa Pyhän Mikaelin keskuksessa, joka edelleen toimii teologisena pap...
Euroopan Unionin katolisten piispainkokousten komissio (COMECE) edustaa 28 jäsenmaan katolisia piispainkokouksia. COMECE:n tiimi monitoroi EU:n toimintaa ja aloitteita sekä pyrkii vaikuttamaan päätöst...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190