SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot voivat toimia yhdessä perheen puolesta


SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Jukka Paarma korosti kokouksen avauspuheessaan, että perheajattelussa ja perhelainsäädännössä on korostettava yksilön vastuuta ja valmiutta kantaa velvollisuuksia yhteiseksi hyväksi voimakkaammin kuin yksilön vapauksia.

 

Arkkipiispa kutsui Suomessa toimivia kirkkoja yhdessä nostamaan esiin niitä arvoja, jotka niitä ja niiden jäseniä yhdistävät.


Arkkipiispa viittasi, miten kirkkojen jäsenet ovat hämmennyksissään avioliittoa ja perhettä koskevien uudistusajatusten keskellä. Hän painotti avioliiton merkityksen korostamista kirkkojen yhteisenä tehtävänä.

"Tähän voisivat kirkot antaa panoksensa pitämällä yhdessä esillä uskollisuutta, rakkauden hoitamisen ja vaalimisen tärkeyttä ja yksilön vastuuta. Siihen kaikkeen on Jumala luomistyönsä mukaisesti ihmisen hyvän elämän rakentamisen tarkoittanut", totesi Paarma puheessaan.

Paarma myös täsmensi ja korjasi kuukausi sitten julkistetun luterilaisen kirkon parisuhdetyöryhmän mietinnöstä julkisuudessa esitettyjä väitteitä.

”Mietintö ei sisällä esitystä siunauksesta, rukoushetkestä, kodin siunaamisesta tai muusta toimituksesta rekisteröityjen parisuhteiden osalta. Työryhmä kyllä hahmotteli erilaisia vaihtoehtoja, jos kirkossa annetaan erityisiä toimintaohjeita”, sanoo arkkipiispa Jukka Paarma.

 

Luterilaisessa kirkossa parisuhdelakimietintöä käsitellään piispainkokouksessa syksyllä. Sieltä se etenee aikanaan kirkolliskokouksen päätöksentekoon.

 

Lue arkkipiispa Paarman puhe Suomen Ekumeenisen Neuvoston kevätkokouksessa kokonaisuudessaan, klikaa


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190