SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Näkyvä ykseys - kirkko keskellä kaupunkia

Pastorit Mayvor Wärn-Rancken ja Henrik Nymalm toimivat seminaarissa puheenjohtajina.Ryhmäkeskustelussa Timo Reuhkala, Sari Vääräniemi, Kimmo Kääriäinen, Teemu Sippo ja Marino Trevisini.

 

Sanaparilla näkyvä ykseys on ollut tärkeä sija ekumeenisen liikkeen satavuotisen historian aikana. Kristittyjen ykseys on nähty ekumeenisen liikkeen olennaisena tavoitteena, jonka tulisi olla kaiken muun yhteistyön taustalla ja jonka tulisi aikanaan saada konkreettinen, näkyvä muoto.

 

Toinen kokouspäivä oli omistettu näkyvän ykseyden teeman syvälliselle tutkimiselle. Teemaa toteutettiin kirkkovierailuin ja seminaarikeskusteluin. Porvoon seurakunnat tarjosivat turvallisen ekumeenisen tilan.

 

Protestanttinen, usein määräävä lähestymistapa korostaa, että ykseys hengellisellä tasolla on jo olemassa ja että käytännön yhteistyö ilmaisee ja tuo sitä lähemmäs. Niin sanottujen vanhojen kirkkojen ajattelua edustaville tämä ei riitä, vaan korostetaan näkyvää ykseyttä konkreettisena, lihaksi tulevana todellisuutena, johon on rakkaudessa ja totuudessa pyrittävä ekumeenisen työn keinoin. Ja joka lopulta on Jumalan lahja.

 

Kansainvälisessä ekumeniassa puhutaan turvallisesta ekumeenisesta tilasta, joka rakentuu yhteisen Kristus-uskon varaan. Sen sisällä voidaan kohdata toinen kristitty ja oppia kuulemaan ja tuntemaan häntä. Pyhä Henki vaikuttaa tässä tilassa ja voi muuttaa siellä olevia. Sen sisällä on mahdollista olla eri mieltä ja antaa toisen kristityn haastaa omia näkemyksiä.

 

Charta Oecumenica 10 vuotta

 

Euroopan ekumenian peruskirjan, Charta Oecumenican, allekirjoittamisesta on tänä vuonna kulunut kymmenen vuotta. Euroopan kirkkojen konferenssin ja Euroopan katolisten piispainkokousten neuvoston yhteistyönä syntynyt ekumeeninen asiakirja allekirjoitettiin 2001 Strasbourgissa. Asiakirjan lähtökohtiin kuuluu, että jokaisen kristityn tehtävä on rakentaa kirkkojen yhteistyötä käytännön tasolla - ekumeenisissa perheissä, naapuriseurakuntien kesken ja kirkkokuntien välillä.

 

Seminaarissa Näkyvä ykseys - kirkko keskellä kaupunkia teemasta alustivat:

 

Professori Veli-Matti Kärkkäinen, joka on tämän hetken kansainvälisesti tunnetuin suomalainen teologi. Hän toimii systemaattisen teologian professorina helluntailiikkeen tärkeimmässä teologisessa koulussa Fuller theological schoolissa Kaliforniassa.

 

Pääsihteeri, professori Viorel Ionita, joka on pitkän linjan ekumeeninen tutkija ja opettaja. Hän on kotoisin Romaniasta ja on toiminut jo vuosikymmenet kansainvälisissä tehtävissä - Kirkkojen maailmanneuvoston oppilaitoksen eli Bosseyn ekumeenisen instituutin professorina ja Euroopan Kirkkojen Konferenssin dialogi-ohjelman johtajana; tällä hetkellä hän luotsaa vt. pääsihteerinä Euroopan Kirkkojen Konferenssia läpi järjestön historian vakavimman kriisin ja nauttii vaikeassa tehtävässään laajaa luottamusta.

 

Aukeaman ja alla olevien valikkojen kuvat: Veijo Koivula


Toinen kokouspäivä alkoi vaelluksella hotellista, muusta majapaikasta tai kotoa metodistikirkkoon. Porvoon ruotsinkielien metodistiseurakunta on perustettu 1906. Alkuvuosina kokoonnuttiin raittius...
Tervetulotoivotusten ja alkurukouksen jälkeen seminaarin aloitti Ismo ja Päivi Valkoniemen esittely Samaria ry:sta. Samarialähtetys on 42 vuotta sitten käynnistynyt ekumeeninen kristillis-sosiaali...
Yhdysvaltalaisen Fuller Theological Seminaryn systemaattisen teologian professori ja Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan dosentti, helluntailainen Veli-Matti Kärkkäinen aloitti esite...
Euroopan kirkkojen konferenssin pääsihteerin, professori Viorel Ionitan esitelmä jakaantui kolmeen kohtaan. Aluksi Ionita puhui kirkkojen ykseydestä. Hän totesi, että ykseydellä pitää olla näkyvä...
Ensimmäisessä kuulijakommentissa tuotiin esiin omakohtainen kokemus siitä, että ekumeenisissa keskusteluissa ei ole enää viime vuosina ollut suurta paloa tai intohimoa, että ekumeenikkojen ai...
Ryhmässä yksi pohdittiin sitä, kuinka ekumenia tulisi yhä näkyvämmäksi. Jos esimerkiksi yksi seurakunta järjestää tietynlaista toimintaa, toisen seurakunnan ei silloin tarvitse eikä kannata tehdä sama...
Ei pitäisi unohtaa, että kaikki kristityt ovat yhden kirkon jäseniä, Viorel Ionita totesi lopuksi. Hän painotti erityisesti kasvokkain tapahtuvan kohtaamisen tärkeyttä.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190