SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Piispa Jonson arvioi ekumenian tulevaisuutta

Jonas Jonson
Globaali ekumenia etsii uusia väyliä. Näin otsikoi emerituspiispa Jonas Jonson alustuksensa Suomen ekumeenisen neuvoston kevätkokouksessa 3.4.2006. Espoon Olarin ev.lut. seurakunnan kirkossa.

 

Alustuksen pohjana olivat Kirkkojen maailmanneuvoston helmikuussa 2006 Porto Alegressa pidetyn kokouksen herättämät ajatukset ekumeniasta tienhaarassa.

 

Strängnäsin eläkkeellä olevalla piispa Jonsonilla on vuosien kokemus ekumeniasta. Hän on ollut mm. Kirkkojen maailmanneuvoston keskuskomitean jäsen, Luterilaisen maailmanliiton apulaispääsihteeri ja Katolisen kirkon ja Kirkkojen maailmanneuvoston yhteistyökomitean puheenjohtaja.

 

Piispa Jonson on kirjoittanut neljänkymmenen vuoden kokemuksestaan ekumeenisessa liikkeessä muistelmakirjan Vänner kallar jag er. En resa till Ekumene (2004).

 

Ohessa piispa Jonas Jonsonin alustus ja sen suomennos.

 

 


Några tankar efter Porto Alegre
Biskop Jonas Jonson 3.4.2006 Esbo
Kirkkojen maailmanneuvosto on pitänyt yhdeksännen yleiskokouksensa. Neuvosto on Rooman ykseysneuvoston rinnalla ekumeenisen liikkeen merkittävin toimija. Yleiskokoukset heijastavat kansainvälisen ekum...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190