SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Eettiset ja yhteiskunnalliset kysymykset SEN:ssa

Together, Doug Arguri, Freeimages.comSosiaalietiikan ja terveydenhuollon etiikan kysymykset fokuksena kristillinen etiikka nousevat esille toiminnan kautta. 
Jaosto on uusi, se asetettiin ensimmäistä kertaa kaudeksi 2017-2019.

Eettisten kysymysten jaosto toimi SEN:ssa 1988-2016. Jaosto järjesti monia seminaareja ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisisa etiikan alan teemoista. 

 

Eettisten kysymysten jaosto toimi ensin Terveydenhuollon etiikan jaostona, joka toimintansa alkuvaiheessa keskittyi erityisesti Kirkkojen maailmanneuvoston (KMN) lääketieteen komission (Christian Medical Commission, CMC) esillä pitämiin kysymyksiin. Kirkkojen maailmanneuvoston rakenteen uudistumisen myötä CMC:n toiminta on nykyään osa KMN:n ohjelmaa

 

Vuonna 2000 Terveydenhuollon etiikan jaoston toimintasektoria laajennettiin käsittämään eettisiä kysymyksiä laajemmin ja nimi muutettiin Eettisten kysymysten jaostoksi. 


Työtä jatkaa .


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors