SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Elämä Kööpenhaminan jälkeen - kirkot ilmastotalkoissa, 26.1.2010

 

YK:n ilmastoneuvottelut Kööpenhaminassa joulukuussa 2009 saivat valtiojohtajien lisäksi liikkeelle myös kirkkojen ja kansalaisjärjestöjen edustajia. Heidän huolenaan on erityisesti se, että ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät ensimmäisenä kaikista köyhimmissä maissa, joilla on heikoimmat mahdollisuudet sopeutua niihin.

 

Kirkkojen ja järjestöjen delegaatiot olivat seuraamassa neuvotteluja ja tapaamassa virallisia kokousedustajia. Kysymys on ennen kaikkea vaikuttamistoiminnasta.

 

Mitä Kööpenhaminassa opittiin ja miten tästä eteenpäin? Muun muassa näitä asioita pohdittiin iltapäiväseminaarissa 26.1.2010 Helsingissä.

 

Pääsihteeri Heikki Huttunen avasi tilaisuuden ja esitteli alustajat:

Jukka Uosukainen on Ympäristöministeriön Kansainvälisten ja EU-asiain yksikön johtaja. Hän toimi Kööpenhaminan-kokouksessa länsimaiden edustajana ilmastosopimuksen rahoitusta koskevien neuvottelujen toisena puheenjohtajana. Ilkka Sipiläinen on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskuntatyön sihteeri ja Kirkkojen Maailmanneuvoston ilmastonmuutostyöryhmän jäsen. Katri Suomi on Kirkon Ulkomaanavun ilmastonmuutosasiantuntija.

 

Uosukaisen lisäksi myös Katri Suomi, Ilkka Sipiläinen ja Heikki Huttunen osallistuivat Kööpenhaminassa.

 

Alustukset kuultiin seuraavista teemoista:

 

Mitä Kööpenhaminassa sovittiin, kuinka eteenpäin?

Mihin kirkot sitoutuvat?

Miten Kirkon Ulkomaanapu vastaa ilmastohaasteeseen?


Kööpenhaminan sopimuksen avaimet (ennen kokousta) - Teollisuusmaille vertailukelpoiset absoluuttiset tavoitteet
- Kehitysmaille kansallisesti soveltuvat hillintätoimet
- Kehitysmaiden rah...
Kirkot: kyseessä oikeudenmukaisuus: - Ilmastonmuutoksen tähän asti aiheuttaneet vastuussa: suurin osa vähennyksistä ja rahaa - Ei ”köyhäinapua” vaan syntyneen ilmastovelan maksu kyseessä - Kehitysm...
Ilmastonmuutos arkipäivää kehitysmaissa - Itä-Afrikassa 20 miljoonaa ihmistä kuivuuden aiheuttaman ulkopuolisen ruoka-avun tarpeessa - Filippiineillä lukuisat ihmiset ilman kotia taifuunien takia
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors