SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Healing-seminaarien sarja

SEN:n eettisten kysymysten jaosto järjesti kolmena vuotena (2005-2007)  healing-aiheisen seminaarin. Seminaareihin oli johdattamassa ekumeenisessa liikkeessä viime vuosina käyty keskustelu healing-teeman ympärillä. Prosessin tarkoituksena oli  nostaa esiin kristillisten perinteiden näkemyksiä elämän vaikeiden tilanteiden kohtaamisesta.

 

Jeesus Kristus parantaa ja sovittaa – Todistuksemme Euroopassa (Jesus Christ Heals and Reconciles – Our Witness in Europe) oli Euroopan kirkkojen konferenssin yleiskokouksen teemana vuonna 2003. Kokouksessa korostettiin parantumisen ja eheytymisen vaikutusta ihmisten ja kansojen väliseen sovitukseen.

 

Samana vuonna Luterilaisen maailmanliiton yleiskokouksen teema oli Maailman tervehtymisen puolesta (For the Healing of the World). Pohdintojen keskiössä olivat teologisten keskustelujen, väkivallan vastustamisen sekä lähetyksen ja uskontodialogin merkitys maailman tervehtymiseen.

 

Tule Pyhä Henki, paranna ja sovita (Come Holy Spirit, Heal and Reconcile) oli teemana Kirkkojen maailmanneuvoston Maailmanlähetyksen ja evankelioimisen konferenssissa Ateenassa 2005.

 

HEALING-SEMINAARIT

Vuonna 2005: Rukous, sairaus, parantuminen – kristillisiä näkökulmia

Vuonna 2006: Sairaus ja ahdistus – kristillisen uskon mahdollisuus ja lupaus.

Vuonna 2007: Olenko minä veljeni vartija? Puuttumisen ongelma työyhteisössä.

 

Sseminaarit kokosivat Helsingin Diakonissalaitoksen kirkkoon joka vuosi  runsaasti kiinnostunutta ja keskustelevaa yleisöä.


Seminaarisarjan kolmannen seminaarin aihe oli ajankohtainen ja samalla vaikea. Työyhteisöt voivat olla terveyden tukijoita tai sairauden aiheuttajia. Suomen ekumeenisen neuvoston Eettisten kysymysten...
Sairaalasielunhoidon ja terveydenhuollon ammattilaisia sekä myös muilla aloilla toimivia henkilöitä kokoontui 24.3.2006 Helsingin Diakonissalaitoksen kirkkoon pohtimaan kristillisen uskon mahdollisuuk...
Eettisten kysymysten jaoston aloittaman prosessin tarkoituksena on nostaa esiin kristillisten perinteiden näkemyksiä parantumisesta, eheytymisestä ja tervehtymisestä. Kipeiden, jopa katkerien muistoje...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors