SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kirkot kriisien kohtaajina

Noin sata osanottajaa oli paikalla seminaarissa Kirkot kriisien kohtaajina Tieteiden talossa Helsingissä 25.3.2009. Päivän anti oli monipuolinen ja maamme kriisityön laajuus tuli erinomaisesti esille. Alan huippuasiantuntijat esittelivät vastuualueitaan perusteellisesti ja valaisevin esimerkein. Auttamisen etiikka nousi selkeästi keskustelun keskiöön. Harjoittelua, varautumista ja yhteistyön tiivistämistä korostettiin.

 

Viime vuosien aikana suomalaisia koskettaneiden kriisien ja katastrofitilanteiden hoitaminen, tsunamista kouluampumisiin, on monin tavoin kehittänyt yhteiskunnan kriisivalmiutta. Kirkot ja seurakunnat ovat olleet keskeisessä roolissa ihmisten etsiessä turvaa ja tasapainoa. Eri toimijoiden välisen yhteistyön merkitys on noussut vahvuudeksi ja samalla myös kehittämisalueeksi. Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaosto oli kutsunut yhteen henkilöitä, jotka kriisi- ja katastrofitilanteissa vastaavat toiminnasta, kehittävät yhteistyötä ja joutuvat ratkomaan ongelmia, esimerkiksi etiikan alueella. Seminaariin oli vapaa pääsy ja se kokosi satapäisen osanottajajoukon.

  • Tälle sivulle on kerätty seminaarin antia.
  • Ohjelma eteni seuraavasti:

9.30

Aamukahvi ja osanottajaksi rekisteröityminen

10

Seminaarin avaus, aamupäivän osuuden juontaja, rovasti Risto Pontela, jaoston puheenjohtaja

Suomalainen kriisivalmius 

- Valtiosihteeri Risto Volanen: Suomen valtion kriisistrategia

- HUS:n lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo: Terveydenhuollon valtakunnallisen kriisivalmiuden periaatteet

- Ylilääkäri Markus Henriksson: Psykososiaalinen tuki psyykkisissä järkytyksissä - hyötyä vai haittaa?

Kirkkojen varautuminen kriisitilanteisiin ja yhteistyö käytännössä 

- Hiippakuntasihteeri Kirsti Poutiainen: Evankelisluterilaisen kirkon varautuminen kriiseihin

Kriisitilanteen eettiset periaatteet 

- SPR:n pääsihteeri Kristiina Kumpula: Katastrofitilanteen etiikka

12.30–13.30 Lounastauko 

13.30 

Kriisitilanteen eettiset periaatteet, jatkuu

Juontajina ylilääkäri Liisa-Maria Voipio-Pulkki ja pastori Janne Hassinen

- Sosiaali- ja kriisipäivystyksen johtaja Tove Sundman: 

Vapaaehtoistyöntekijöiden ja viranomaisten yhteistyö. Esimerkkinä Malagan bussiturma

- Sairaanhoitopiirin johtaja, Suomen Vapaakirkon hallituksen vpj. Jaakko Pihlajamäki: 

Kirkkojen toiminta kouluampumistapauksissa

- Helsingin ortodoksisen seurakunnan pappi, isä Teo Merras: Kuoleman salaisuus kriisin keskellä 

- Kauhajoen kirkkoherra Jouko Ala-Prinkkilä: Sielunhoidon etiikka kriisitilanteessa

15.15

 

Paneeli, jossa päivän puhujat keskustelevat

 

Miten kehitämme yhteistyötä kriisitilanteissa?  

Miten kirkot kohtaavat kollektiivisen surun?

16.15 

Päätöspuheenvuoro


Seminaarissa alustivat kirkkojen, valtionhallinnon ja terveydenhuollon eturivin asiantuntijat. Lue henkilöesittelyt tästä.
Valtiosihteeri Risto Volanen esitteli valtion kriisiorganisaatiota ja -strategiaa. Hän toi esille tsunamin laukaiseman kriisiorganisaation kehityksen. Volanen käytti termejä: vanhan perustuslain ja ky...
HUS:n lääkintäpäällikkö Eero Hirvensalo alusti terveydenhuollon valtakunnallisen kriisivalmiuden periaatteista. Hän toi esille muun muassa päivittäisen varautumisen ja harjoittelun poikkeustilanteita...
Psykososiaalisen tuen ja -palveluiden tulee kattaa kriisitilanteissa  ihmisen kaikki tarpeet. Poikkeusolojen toiminnan pitäisi tapahtua normaaliolojen pohjalta, paikallinen taso, alueellinen taso jne...
Kirkon perustehtävän toteuttaminen kaikissa olosuhteissa varmistetaan valmiussuunnitelmissa. Kirkko toimii osana pelastustoiminnan kokonaisuutta kriisitilanteissa.
Eriarvoinen auttaminen kriisien keskellä heikentää ihmisten mahdollisuuksia selviytyä kriiseistä. Vertaistukea ei tule aliarvioida, kriisitilanteissa symbolisille teoilla voi olla suuri merkitys. Myös...
Sosiaalityön näkökulma ja erityiskysymyksenä lastensuojelu. Vastaaminen välittömään avuntarpeeseen. Päivittäinen työ on samaa kuin onnettomuustilanteissa. Suuronnettomuuksiin on varauduttu suunnittelu...
Kriisin koskettavuus ulottuu myös tapahtumapaikkaa laajemmalle. Tapahtuman keskiössä uhrit ja heidän omaisensa. Heidän lisäkseen tapaus koskettaa paljon muitakin. Koulusurmissa erityisesti huomioitava...
Kuolema on suuri mysteeri – Mitä tapahtuu sielulle, joka jättää ruumiin? Se ylittää käsityskykymme emmekä me tiedä vastausta. Kuolema on meiltä kätketty salaisuus! (Piispa Ignati Brjantšaninov).
Koko yhteisöä koskettavassa kriisissä surraan sekä yksityisesti että yhteisöllisesti ja ollaan sekä yksityisesti että yhteisöllisesti avoimia sielunhoidolle. Seurakunnan tarjoaman sielunhoidon on olta...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors