SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kohti Kööpenhaminaa ja parempaa maailmaa alkaen Paltamosta

Kainuun Opistolla Paltamossa järjestettiin 17.–18.9.2009 kirkkojen ekumeeninen ilmastoseminaari teemalla …jalanjäljissä... Seminaari oli osa kirkkojen valmistautumista Kööpenhaminassa joulukuussa pidettävään YK:n ilmastokokoukseen. Se oli myös osa 100-vuotisjuhlavuoden viettoa. Kahden päivän aikana kristittyjä haastettiin käytännön ilmastotyöhön mm. julkistamalla ekumeeniset ilmastoteesit. 

 

Seminaariin oli kokoontunut runsaat 60 osanottajaa ja heidät toivotti tervetulleeksi Kainuun Opiston johtokunnan jäsen, kouluneuvos Raili Kemppainen. Hän jakoi ensimmäisen seminaaripäivän puheenjohtajuuden pääsihteeri Heikki Huttusen kanssa. 

 

Rehtori Heikki Törmälehto aloitti opistoa esittelevän puheenvuoronsa raflaavasti tervehtien: Hyvät ilmastonpilaajat! Hän linjasi, että olemme osavastuussa siitä, että seminaari tulee pitää.

 

Kainuun Opiston satavuotisella taipaleella ympäristökysymykset ovat olleet mukana lähes alkumetreiltä. Jo vuonna 1925 opiston silloinen rehtori Otto Stenij kirjoitti Kainuun Sanomiin artikkelin otsikolla Kristitty ja luonto. Opisto käynnisti jo 1980-luvulla ekologian linjan. Tähän opetukseen liittyen myös Kajaanin ortodoksisen seurakunnan kirkkoherra Pentti Hakkarainen piti opistossa ympäristöteologian luentoja. Ekumeeninen yhteistyö on muiltakin osin pitkään ollut vahvasti mukana opiston toiminnassa.

– Kristittyjen yhteistoiminta on velvollisuutemme myös ympäristökysymyksissä. 

 

Duo Tanja Räsänen (klarinetti) ja Teemu Ikonen (piano) veivät seminaariväen mm. Mozartin sävelkulkujen maisemiin.

 

Valistusoptimismia ennen ja nyt

Pääsihteeri Heikki Huttunen viittasi puheenvuorossaan Kainuun Opiston ja Suomen Ekumeenisen Neuvoston lähes yhteiseen ikään. Sekä kansanopistoliikkeen että ekumeenisen liikkeen juuret ovat herätyksessä ja valistusoptimismissa. Sata vuotta sitten on laskettu perusta monelle muullekin hyvälle asialle, jotka ovat saaneet kehittyä. Kainuun Opisto on ollut kansanopisto-opetuksessa edelläkävijä ekologiassa ja ekumeniassa. 

 

Huttunen totesi, että moni luonnontieteilijä saattaa hymähtää, että mitä kirkot voivat tehdä ympäristökysymyksissä. Olennainen kysymys kuitenkin on, pääsevätkö kansakunnat itsekkyyden tuolle puolen. Myös vastuukysymykset ovat keskeisiä: rikkaiden maiden vastuu ja köyhien maiden vastuu.

– Voimme auttaa ihmisiä asettamaan kysymyksiä.

 

Huttunen asetti myös itse kysymyksen: voisiko meneillään olevasta taloudellisesta kriisistä syntyä uusi asenne, uusi tie, kuten kansanopistoaatteesta sata vuotta sitten?

 

Pääsihteeri luki Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallituksen antamat Ekumeeniset ilmastoteesit, jotka kutsuvat kirkkojen jäseniä muuttamaan elämäntapaansa, kehottavat kohtuuteen ja huomioimaan sen, että luonnonvarat on jaettava koko ihmiskunnan kesken. Teesit kutsuvat rukoukseen niiden puolesta, joita ilmastonmuutos jo nyt ankarammin koskettaa. Samoin kutsutaan rukoilemaan Kööpenhaminan ilmastokokouksen osanottajien puolesta, jotta näillä olisi rohkeutta löytää ratkaisuja, jotka hillitsevät merkittävästi ilmastomuutosta.

 

Heikki Huttunen luovutti teesit ympäristöministeri Paula Lehtomäelle vietäväksi maamme hallitukselle. Teesien myötä SEN:n hallitus ja paikalle kokoontunut seminaariväki halusi antaa tukensa ympäristöministerille ja hallitukselle tarvittavien ilmastopoliittisten linjausten toteuttamisessa. 

 

Ekumeeniset ilmastoteesit

 

 

 

 

Ekumeniska klimatteser. 


Ministeri Paula Lehtomäen mukaan ilmastonmuutoksen hillitseminen edellyttää asennemuutosta. Hän linjasi puheensa aluksi globaalin ongelman vaativan globaalin ratkaisun. Ministeri listasi keskeisiä tav...
Seminaarin teologinen pääpuhuja oli professori John Chryssavgis. Hänen puheenvuoronsa oli ministeri Lehtomäen jälkeen. Chryssavgis kiitti ministeriä todeten, että on ilo tavata poliitikko, joka puhuu...
Paneelikeskustelussa puheenjohtajana toimi Suomen ev.lut. kirkon yhteiskuntatytön sihteeri, pastori Ilkka Sipiläinen, joka muun muassa KMN:n ilmastonmuutostyöryhmän jäsenenä on osallistunut ympäristök...
Hiippakuntadekaani, TT Sakari Häkkinen oli ottanut raamattutunnin johtoajatukseksi Jeesuksen kertoman vertauksen sinapinsiemenestä ja Jumalan valtakunnasta. Tutkistelussa porauduttiin vertaukseen lähe...
Monipuolisen sisätiloissa tapahtuneen seminaarityöskentelyn jälkeen oli aika siirtyä luontoon, Oulujärven rantaan, jossa arkkipiispa Leo toimitti vedenpyhityksen avustajinaan isä Pentti Hakkarainen se...
Paltamon naapurikunnassa Sotkamossa sijaitsevan Talvivaaran esiintymät ovat yksi Euroopan suurimmista tiedossa olevista sulfidisen nikkelin esiintymistä. Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n päätoiminta...
Seminaarin päätösosio oli sijoitettu Kajaanin ortodoksiseen kirkkoon, joka on pyhitetty Kristuksen kirkastumiselle. Bysanttilaistyylisen ristibasilikan on suunnitellut arkkitehti, professori Ilmari Ah...
Seminaariväelle tarjottiin kainuulaiseen perinneruokaan perustuva illallinen. Kainuu on kuuluisa teoksistaan, joita muualla Suomessa kutsutaan piirakoiksi. Ne ovat herkullisia ruiskuoreen valmistettuj...
Seminaariväellä oli mahdollisuus reflektoida kuultujen puheenvuorojen antia ja keskustella työpajoissa, joissa teemoina olivat vastuukysymykset, suomalainen elämänmuoto, ilmastoselonteko, alkutuotanto...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors