SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kristityt maahanmuuttajat kirkkojemme ja yhteiskuntamme haasteena

Kimbangun seurakunnan kuoro. Kaisamari Hintikka tulkitsee Torsten Moritzille intensiivistä keskustelua. Seminaarin ohjelma oli tiivis, mutta yleisökysymyksiinkin riitti aikaa.

 

SEN:n eettisten kysymysten jaoston järjestämässä seminaarissa Tieteiden talossa 24.3.2010  tarkasteltiin uskonnollisen taustan merkitystä kotouttamisessa ja kotoutumisessa. Samalla tutkailtiin Suomen kristillistä moninaisuutta ja monikulttuurista ekumeenista tulevaisuutta.

 

Tapahtuma oli avoin kaikille ja kokosi paikalle noin 90 kiinnostunutta kuulijaa ja keskustelijaa. Seminaari liittyi Euroopan kirkkojen konferenssin -teemavuoden tapahtumiin.

OHJELMA oli seuraavanlainen:

 

9.30

Aamukahvi ja osanottajaksi rekisteröityminen

 

10

Kimbangun seurakunnan kuoro musisoi, johtajana Ixelles Nkendolo

                     

Avauspuheenvuorot

Rovasti Risto Pontela, eettisten kysymysten jaoston puheenjohtaja

Executive Secretary Torsten Moritz,

 

Uskonto, kotoutuminen ja suomalainen yhteiskunta

Puheenjohtajana Risto Pontela

 

10.15

Katsaus Suomen uskonnolliseen kenttään

Tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlberg, Kirkon tutkimuskeskus

 

10.45

Kulttuuriset ja uskonnolliset näkökulmat kotouttamisessa

Ylitarkastaja Sari Haavisto, Sisäasiainministeriö, maahanmuutto-osasto

 

11.15

Maahanmuuttajien havaintoja ja kokemuksia

Haastateltavina: Elisabeth Clement (kat. Helsinki), Nemanja Balcin (ort. Tampere), Juliana Jaba (ort. Helsinki), Ixelles Nkendolo (Kimbanguistikirkko, Espoo) ja Kelen Paz Guevara (hell. Tampere)

Haastattelua ja keskustelua johti kehitysjohtaja, pastori Hans Krause, Kansan Raamattuseura

 

12.15

Keskustelua

 

12.30–13.30 Lounastauko

 

13.30

Musiikkiesitys, luutnantti Esa Pesonen, Pelastusarmeija

                     

Älä sotke minun ympyröitäni? – siirtolaisuus haastaa kaiken

Puheenjohtajana LL Seppo Pesonen 

 

13.40

Miten siirtolaisuus haastaa seurakuntamme?

Seurakuntien työntekijöitä keskustelemassa monikulttuurisuuden haasteista ja niihin vastaamisesta.

 

Puheenjohtajana ev.-lut. kirkon maahanmuuttajatyön sihteeri Marja-Liisa Laihia. Keskustelemassa: kirkkoherra Heikki Ahonen (ev.-lut. Helsinki), maahanmuuttajatyön vastuunkantaja Anni Bäckman (hell. Tampere), kansainvälisen työn sihteeri Tarja Korpaeus-Hellsten (ev.-lut. Helsinki), isä Viktor Maksimovskiy (ort. Lahti) ja isä Frans Voss (kat. Helsinki)

 

14.40

Kirkkojen tulevaisuus Suomessa

Missiologian professori Mika Vähäkangas, Lundin yliopisto

 

15.20

Kirkko ja muukalaisuus

Piispa Arseni, Suomen ortodoksinen kirkko

 

15.50

Päätöspuheenvuoro

Pääsihteeri Heikki Huttunen, Suomen Ekumeeninen Neuvosto

 

Kimbangun seurakunnan kuoron kauniiden alkumusisointien jälkeen eettisten kysymysten jaoston puheenjohtaja Risto Pontela avasi seminaarin. Hän kertoi lyhyesti mm. Kimbangun seurakunnasta, jota monikaan ei ennestään tuntenut. Kimbangun seurakunta kokoontuu Alppilan kirkossa ja sen jäsenet ovat Angolasta ja Kongosta. Risto Pontelan avaussanojen jälkeen kuultiin Executive Secretary Torsten Moritzin tervehdyspuheenvuoro. Moritz toi tervehdyksen Brysselistä n päämajasta. Hän kertoi muidenkin Euroopan kirkkojen kamppailevan samanlaisten asioiden kanssa; siksi vietämme nyt siirtolaisuusteemavuotta.


Tieteiden talon juhlasali oli lähes täynnä Suomen Ekumeenisen Neuvoston eettisten kysymysten jaoston järjestämän seminaarin Kristityt maahanmuuttajat kirkkojemme ja yhteiskuntamme haasteena Helsingiss...
Sisäasiainministeriön maahanmuutto-osaston ylitarkastaja Sari Haavisto tarkasteli kulttuurisia ja uskonnollisia näkökulmia kotouttamisessa. Hän esitteli mm. maahanmuutto-osastoa ja hallituksen maahanm...
Tutkimuskoordinaattori Jussi Sohlbergi informoi uusimmasta tiedosta Suomen uskonnollisessa kentässä. Sohlberg totesi Suomen olevan paitsi evankelis-luterilainen Suomi, myös sekulaari ja moniuskontoine...
Pastori Hans Krausen johtamassa haastatteluosiossa kuultiin maahanmuuttajien omia havaintoja ja kokemuksia. Haastateltavina ja keskustelemassa olivat Elisabeth Clement (kat. Helsinki), Nemanja Balcin...
Iltapäivän session aluksi saimme kuulla miestä ja kitaraa, kun Pelastusarmeijan luutnantti Esa Nenonen musisoi. Iltapäivän puheenjohtaja, eettisten kysymysten jaoston ortodoksijäsen Seppo Pesonen johd...
Vähäkangas tiivisti ajatuksiaan todetessaan, että kristillisissä piireissä olisi opittava pitämään pienempää ääntä niistä asioista, joista ollaan eri mieltä. Monissa asioissa on jo nytkin kyetty saama...
Piispa Arseni totesi alustuksen aihetta voitavan lähestyä monesta lähtökohdasta. Näkökulmakseen hän oli valinnut Suomen ortodoksisen kirkon ja maahanmuuttajien suhteen. Muutama vuosi sitten Helsingin...
Pääsihteeri Heikki Huttunen tiivisti ajankohtaisen seminaarin mieleenpainuvilla sanoillaan. Hän kertoi kirkossakäynnin jatkaneen pientä kasvuaan Tanskassa viime vuonna ja olleen näin korkeimmillaan to...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors