SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ihmisoikeustyö

Kirkkojen yhteinen ihmisoikeustyö kuuluu olennaisena osana ekumeeniseen toimintaan. Myös Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa on ihmisoikeuksien hyväksi työskennelty pitkään. Ihmisen arvo ja ihmisoikeudet on määritelty SEN:n toiminnan kärjeksi jäsenkirkkojen edustajien toimesta ja vuonna 2016 alkoi ihmisoikeustyö omana hankkeenaan. 


Kirkot haluavat profiloitua ihmisen arvon ja ihmisoikeuksien edistäjinä Suomessa, Euroopassa ja maailmassa. SEN:n yleiskokouksissa määriteltyjen prioriteettialueiden mukaisesti työn sisältönä ovat uskonnon- tai vakaumuksenvapaus, kirkkojen ja uskontojen ääni Suomen yhteiskunnassa uskonnonvapauteen liittyvissä kysymyksissä ja pakolaisuuteen liittyvät uskonnonvapauskysymykset.

 

Ihmisoikeusteemaa käsitteleviä blogitekstejä löytyy .

 


Jokaisella ihmisellä on ajatuksen, omantunnon ja uskonnon vapaus; tämä oikeus sisältää vapauden uskonnon tai vakaumuksen vaihtamiseen sekä uskonnon tai vakaumuksen julistamiseen yksin tai yhdessä tois...
Visio on, että kirkot tunnistavat tehtävänsä Jumalan ja lähimmäisten palvelijoina monikulttuurisessa Suomessa. SEN on yhteistyössä kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen kanssa vuodesta 1997 alkaen jär...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors