SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatusasiain jaoston Luciajuhla 10.12.2008

Valoa kaamokseen yhdessäolon ja lämpimän glögin merkeissä Suomen Ekumeenisen Neuvoston toimistossa10.12.2008. Kasvatusasiain jaosto oli kutsunut yhteistyökumppaneitaan viettämään yhteistä hetkeä tulevan valon juhlan merkeissä.

 

Espoon Mattlidenin koulun IV luokan oppilaiden Lucia-kulkue toi tervehdyksen. Tähän liittyen toimitettiin ekumeeninen hartaus. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors