SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Lähetystyön perusteet

 
Suomen ekumeenisen neuvoston lähetys- ja evankelioimistyön jaosto kartoitti 1993 kirkkokuntien lähetystyön perusteet.

14-sivuinen pdf-tiedosto tässä.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors