SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Oppikeskustelujen asiakirjoja

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on osallistunut kirkkojen välisiin oppikeskusteluihin ekumeenisen liikkeen alkuvaiheista asti. Se on sekä Kirkkojen Maailmanneuvoston (KMN) että Luterilaisen Maailmanliiton (LML) perustajajäsen. Oppikeskusteluiden tuloksena on syntynyt monia sopimuksia ja asiakirjoja.

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors