SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Erilaiset avioliittokäsitykset - rikkautta ja jännitettä

Yliopistonlehtori, dosentti Jouko Kiiski luennoi Paikallisekumeenisessa foorumissa Joensuusssa 5.10.2018 teemalla Erilaiset avioliittokäsitykset - rikkautta ja jännitettä. Esiys on ladattavissa pdf-muodossa.


jouko_kiiski_erilaiset_avioliittokasitykset__rikkautta_ja_jannitetta.pdf


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors