SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma

Itä-Suomen yliopiston käytännöllisen teologian apulaisprofessori Pekka Metson esitelmä Kasvatus ekumeenisissa perheissä - ortodoksinen näkökulma paikallisekumeenisessa foorumissa Joensuussa 5.10.2018. Esitykseen voi tutustustua pdf-muodossa.

pekka_metso_ortodoksiseen_uskontokasvatukseen(1).pdf

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors