SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aineistoarkisto / Arkiv för material

Ekumeenista rukousviikkoa varten valmistuu vuosittain kansainvälinen aineisto, joka käännetään eri kielille, myös suomeksi ja ruotsiksi. Aineistoarkisto on paperimuodossa selattavissa Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa. Tässä on aineistoa vuodesta 2004 alkaen.


Kutsu ykseyteen tulee vuonna 2011 Jerusalemista, äitikirkosta. Uppmaningen till enhet kommer år 2011 från Jerusalem, moderkyrkan. Jerusalemin kristityt kutsuvat veljiään ja sisariaan tekemään tästä ru...
Ekumeenisen rukousviikon 2010 teema on otettu Luukkaan evankeliumista. Jae on tiivistys sille tehtävälle ja valtuutukselle, jonka ylösnoussut Kristus antoi apostoleilleen. Pelko ja hämmenys ovat ne sa...
Vuonna 2009 maailman kristityt rukoilevat ykseyden puolesta ammentaen Korean kirkkojen kokemuksista. Kansallisen jakaantumisen tilanteessa kirkot ovat hakeneet inspiraatiota profeetta Hesekieliltä, jo...
Kristittyjen ykseyden ekumeeninen rukousviikko täyttää tammikuussa sata vuotta.Yhtenäistä aineistoakin viikolle on toimitettu jo neljänkymmenen vuoden ajan. Ekumeenisen rukousviikkoperinteen katsotaan...
Kuurot hän saa kuulemaan ja mykät puhumaan Vuoden 2007 kristittyjen ykseyden rukousviikon aineiston on valmistellut eteläafrikkalainen kristittyjen ryhmä. Viikon teema nousee Markuksen evankeliumin (7...

Temat för Böneveckan för kristen enhet år 2007 är De döva får han att höra och de stumma att tala.

Böneveckomaterialet på svenska har arbetats fram och getts ut av Sveri...
Rukousviikon teema Missä kaksi tai kolme on koolla minun nimessäni, siellä minä olen heidän keskellään ja koko evankeliumi (Matt. 18:18-20)vievät meidät pohtimaan ihmisten ja seurakuntien vä...
Temat för Böneveckan är Där två eller tre är samlade i mitt namn är jag mitt ibland dem. Materialet för böneveckan har utarbetats av en ekumenisk arbetsgrupp på Irland. Böne...
Kristittyjen ykseyden rukousviikko 18.-25.1.2005
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors