SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kallelsen att vara Guds folk

 

Aposteln Petrus säger till den tidiga kyrkan att de i sökandet efter mening, innan de hade tagit emot evangeliet, inte var ett folk. Men genom att ta emot kallelsen att vara Guds utvalda folk och ta emot kraften av Guds frälsning i Jesus Kristus blev de ett Guds folk. Denna verklighet, lika för alla kristna, uttrycks genom dopet i vilket vi föds på nytt genom vatten och den heliga Anden (jfr Joh 3:5). I dopet dör vi bort från synden för att uppstå med Kristus till det nya livet av nåd i Gud. Det är en ständig utmaning att förbli medveten om denna nya identitet i Kristus.

 

  • Hur ska vi förstå vår gemensamma kallelse att vara ”Guds folk”?
  • Hur kan vi uttrycka vår identitet som döpta att vara ett ”kungligt prästerskap”?


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors