SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

BIBLISKA REFLEKTIONER OCH BÖNER FÖR DE ÅTTA DAGARNA

Ekumeniska böneveckan för kristen enhet varar åtta dagar. Den börjar 18 januari och böneoktavens sista dag är den 25 januari, som är minnesdagen av apostel Paulus omvändelse. Härmed bjuds bibeltexter, reflektioner och böner för var och en av de åtta dagarna. 


Texten 2 Mos. 1:1-21 är utgångspunkten för reflektionerna för de åtta dagarna.


Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Er kropp är den heliga Andens tempel
Hopp och helande
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
Tänk också på andras bästa
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors