SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Ykseys

2. Moos. 15 osoittaa meille, kuinka tie ykseyteen kulkee usein yhteisen kärsimyksen kokemuksen kautta. Israelilaisten vapautuminen orjuudesta on perustavaa laatua oleva tapahtuma, joka tekee heistä yhden kansan. Kristityillä tämä prosessi saa huippunsa inkarnaatiossa ja pääsiäisen salaisuudessa. 

 

Vaikka vapautus/pelastus tapahtuu Jumalan aloitteesta, Jumala käyttää inhimillisiä toimijoita tahtonsa toteuttamisessa ja suunnitelmassaan kansansa pelastamiseksi. Kasteen kautta kristityt ottavat osaa Jumalan sovittavaan työhön, vaikka meidän oma jakaantuneisuutemme haittaa todistustamme ja tehtäväämme Jumalan parantavaa voimaa tarvitsevassa maailmassa.


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190