SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Två böndagar 2008

I vårt land har vi redan i fyrahundra år haft årliga böndagar. Tidigare var de utlysta av statsmakten, men från början av 2004 har beslutet om böndagarna varit i kyrkornas egna händer.

Ekumeniska rådets böndagsarbetsgrupp har ansvarat för förberedelserna av böndagarna. ERF:s styrelse har i samarbete med presidentens kansli utarbetat texten till böndagsplaketet. Trots att statsmakten inte längre officiellt har något att göra med böndagarna har president Tarja Halonen lovat att underteckna böndagsplakatet så länge hon är republikens president.

                      Så sent som för i fjol utvaldes fyra böndagar, alla söndagar, enligt gammal sed. Inom Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland har den gamla böndagspraxisen upplevts som ett problem då böndagarna inte alltid passat med med kyrkoårets tema för den givna söndagen. Därför gjorde biskopsmötet 2006 ett förslag enligt vilket böndagarnas antal skulle minskas till två och att deras placering i kalendern alltid skulle vara densamma.

                      Den första, Böndagen för kristen enhet, infaller alltid 18.1. Den andra, Böndagen för fred, mänskliga rättigheter och internationellt ansvar, infaller alltid 24.10 på FN:dagen. Lutherska kyrkomötet beslöt samma år att böndagarna skulle infalla samma dag varje år från och med 2008. Man hoppas att de fastslagna datumen skall förstärka och etablera böndagarnas ställning. Eftersom böndagarna oftast infaller en vardag kan församlingarna fira dem som bönestunder, gudstjänster mitt i veckan, ekumeniska högtider eller på annat sätt.

                      Uppläsandet av böndagsplakatet har hört till nyårsdagens gudstjänst i lutherska kyrkan. Kyrkomötets handboksarbetsgrupp betonar i den nya situationen vikten av att böndagsplakatet läses upp på böndagen för kristen enhet. Församlingarna har givetvis möjlighet att läsa upp det också den föregående söndagen.

                      Böndagarna har en lång tradition i Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland. I övriga av vårt lands kyrkor har böndagarna iakttagits på varierande sätt. Systemet med två böndagar understryker sakens ekumeniska natur.

                      Ekumeniska rådets önskan är att båda böndagarna, i januari och i oktober, firas som gemensamma evenemang i de lokala församlingarna. Böndagarnas förpliktande historia, först som statsmaktens påbud, förvandlas på detta sätt till en gemensam kristen bön för hela folkets gemensamma utmaningar och blir samtidigt en andlig röst i samhällsdebatten.

 

 

 

Böndagsplakat 2008 Böndagars bibeltexter 2008
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors