SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2007 Böndagsplakatet

Tasavallan presidentti allekirjoitti 18.12.2006 julistuksen neljästä rukouspäivästä 2007. Julistuksessa korostetaan yhteisöllisyyttä ja yhteyttä Jumalaan sekä lähimmäisiin. Jumalan luomana luomakunnan jäsenenä ihminen kuuluu kaikkien luotujen joukkoon.


Julistuksen mukaan kirkon ihanne on toimia paikallisena ja ihmisläheisenä yhteisönä. Terve yhteisö on myös avoin koko luotua maailmaa kohtaan.

Julistus myös muistuttaa Mikael Agricolan juhlavuodesta 2007. Mikael Agricola voidaan nähdä esimerkkinä eurooppalaisesta vuorovaikutuksesta ja yhteyksien rakentamisesta. Myös kristittyjen yhteysliikkeellä on Suomessa pitkä historia. Suomen ekumeeninen neuvosto viettää samana vuonna 90-vuotisjuhlaansa.

Uusi testamentti sanoo, että yhteisöllisyys on uskon ytimessä. Sen nimi on rakkaus, ja se on elämän tarkoitus - ojentautua itsensä ulkopuolelle ja tulla vuorovaikutukseen toisten kanssa.

Rukouspäiväjulistus 2007 pdf Böndagsplakatet 2007 pdf Rukouspäiväjulistus 2007 Böndagsplakatet 2007
 


 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors