SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus 2009 nostaa esiin lapsen oikeudet ja ilmastomuutoksen

Tasavallan presidentti Tarja Halosen on allekirjoittama rukouspäiväjulistus vuodelle 2009 nostaa keskiöön erityisesti ilmastomuutoksen ja lasten oikeudet. 

 

Vuonna 2009 vietetään Yhdistyneiden Kansakuntien 20-vuotisjuhlaa. Lapsen oikeuksien sopimus on maailman laajimmin hyväksytty ihmisoikeussopimus.

 

Ilmastonmuutos vaikuttaa koko ihmiskunnan elämään. Sen moninaiset seuraukset lisäävät eriarvoisuutta ja koituvat köyhien kannettaviksi enemmän kuin rikkaiden. Ilmastonmuutos on totta tänään ja uhkaa lastemme tulevaisuutta.

 

Luomakunnan tuhoaminen ilmenee myös vääryytenä ja väkivaltana toisia ihmisiä kohtaan. Uuden testamentin mukaan luomakunta huokaa ihmisen mukana odottaen lunastamistaan vapaaksi. Kun unohdamme ja kiellämme ihmisen tekojen seuraukset, teemme syntiä. Sen seuraukset kohdistuvat ensi sijassa lapsiimme.

 

Tänä vuonna on ensimmäistä kertaa vietetty kahta rukouspäivää entisen neljän sijasta. Uusi käytäntö selkiyttää päivien sisältöä ja innostaa seurakuntia viettämään niitä ekumeenisesti. Ensimmäinen rukouspäivä sijoittuu ja toinen . Tasavallan presidentin allekirjoittama julistus tukee kirkkojen yhteistoimintaa ja niitä ekumeenisia teemoja, joita rukousviikko ja vastuuviikko nostavat esiin. Ekumeeninen rukousviikko on maailmanlaajuinen ilmiö, ja sitoo maamme kristittyjä globaaliin hengellisyyteen. Vastuuviikko taas nostaa pohdittavaksi globaalin etiikan konkreettisia haasteita.

 

On arvokas asia, että tasavallan presidentti Tarja Halonen on halunnut antaa uudistuneelle rukouspäiväperinteelle ja rukouspäiväjulistuksen teemoille oman persoonansa arvovaltaisen tuen.

 

Rukouspäiväjulistus suositellaan luettavaksi jumalanpalveluksessa tai muussa seurakunnan tilaisuudessa ensimmäisenä rukouspäivänä 18.1. Vuonna 2009 ensimmäinen rukouspäivä osuu sunnuntaille.

 

Rukouspäiväjulistuksen tekstin valmistelu on tapahtunut SEN:n hallituksen asettamassa rukouspäivätyöryhmässä ja yhteistyössä tasavallan presidentin kanslian kanssa.

 

Rukouspäivätyöryhmään kuuluvat:

Johtaja Kai Vahtola (ev.lut)

Rovasti Arja Karppinen (ev.lut.)

Isä Teo Merras (ort.)

Ylisihteeri Arja Laukkanen (Suomen vapaakristillinen neuvosto)

Pääsihteeri Heikki Huttunen, sihteeri (SEN)

 

Suomen Ekumeeninen Neuvosto lähettää rukouspäiväjulistuksen maamme kaikkiin suomen- ja ruotsinkielisiin kristillisiin seurakuntiin.

 

Lue lisää rukouspäivien historiasta ja nykykäytännöstä. Klikkaa.

 

Rukouspäiväjulistus liitteenä / Böndagsplakat som bilaga.

 

Rukouspäiviin liittyvät raamatuntekstit myös alla.

Bibeltexter för böndagar som bilaga.

 

Rukouspäiväjulistus 2009 Böndagsplakat 2009
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors