SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus vuodelle 2005

 

Julistus neljästä ekumeenisesta kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2005 

Ihmiset ovat kautta aikojen etsineet turvaa epävarmuuden keskellä. Raamatun mukaan Jumala on linna ja turvapaikka, jokaisen ihmisen elinikäinen suoja (Ps. 91:1-2).

 

 

 

Raamatun Jumala on ollut maamme ja kansamme turva. Vuosisatojen ajan maassamme on julistettu anteeksiantamusta, sovintoa, lähimmäisenrakkautta sekä toivoa, joka yltää yli kuoleman rajan. Näiden ajattomien totuuksien kautta kristinusko on luonut yhteiskuntamme arvopohjaa, johon liittyy yhteinen vastuu ja kaikkien yhtäläinen ihmisarvo.

 

 

 

Kristinusko on tarjonnut ihmisille mahdollisuuden turvautua Jumalaan myös silloin, kun sodat,  kulkutaudit tai nälänhätä ovat koetelleet ja aiheuttaneet turvattomuutta.

 

 

 

Tämän päivän maailmassa epävarmuus lisääntyy. Kansainvälinen terrorismi, sen syyt ja seuraukset mutta myös voimakeinot, joilla se yritetään lopettaa, lisäävät turvattomuutta. Köyhyys, tartuntataudit ja ympäristötuhot horjuttavat kokonaisia yhteiskuntia.

 

 

 

Maassamme turvattomuutta lisäävät työelämän epävarmuus, syrjäytyminen, kasvava päihdeongelma sekä pelko sairaanhoidon ja vanhusten hoivan riittämättömyydestä. Monet kokevat, etteivät voi enää vaikuttaa omaan tulevaisuuteensa eivätkä siihen, mitä heidän lähipiirissään tapahtuu. Epävarmuus muuttuu helposti peloksi, joka johtaa epäluuloon ja ennakkoluuloihin.

 

 

 

Yhteiskunnan kannalta on tärkeää tunnistaa turvattomuuden taustatekijöitä ja pyrkiä yhdessä ongelmien ratkaisemiseen. Kirkoilla on tässä tehtävässä olennaista annettavaa.

 

 

 

Vuonna 2005 juhlimme sitä, että kristinusko vakiintui Suomessa 850 vuotta sitten ja kuulumme maailmanlaajuiseen kristikuntaan.

 

 

 

Kirkko on kokenut idän ja lännen perinteen rikkautena ja haasteena. Juhlavuonna on aihetta olla kiitollinen maamme kirkkojen pyrkimyksestä ykseyteen ja uskontokuntien välisistä hyvistä suhteista sekä siitä, että maassamme vallitsee rauha ja vapaus.

 

 

 

Juhlavuosi antaa kirkoille ja yksittäisille kristityille mahdollisuuden sitoutua uudelleen Jumalalta saamaansa kutsumukseen ja tehtävään.

 

 

 

Kirkon palvelutehtävä on edistää elämää, jonka voimanlähteitä ovat uskollisuus evankeliumille, lähimmäisenrakkaus ja luomakunnasta huolehtiminen. Apostoli Paavalin sana rohkaisee tässä kutsumuksessa: Hän, joka teitä kutsuu, on uskollinen ja pitää lupauksensa (1. Tess. 5:24).

 

 

 

Helsingissä 10. joulukuuta 2004

 

Tasavallan presidentti

 

Tarja Halonen

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors