SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Rukouspäiväjulistus vuodelle 2006 / Böndagsplakat

Julistuksessa korostetaan sukupolvien välisen yhteyden merkitystä. Ihmisen kokonaisvaltainen kehitys riippuu olennaisesti ihmissuhteista. Monet kulttuuriperintöön kuuluvat asiat, kuten hyvät tavat, tieto menneestä, usko Jumalaan ja rukous siirtyvät luontevasti isovanhemmilta lapsenlapsille.

Julistuksen mukaan Raamatussa vanhuus ja elämänkokemus rinnastetaan toisiinsa, ja pitkä ikä nähdään Jumalan siunauksena. Herran armo pysyy ajasta aikaan, se on ikuinen. Sukupolvien välinen yhteys on kuitenkin heikentynyt. Ymmärrys sukupolvien ketjusta ja historian merkityksestä on katomassa. Jatkuvuutta ja perinteitä ei arvosteta.

Rukouspäiväjulistuksessa kiinnitetään huomio siihen, että ihmiselämän kokonaisvaltainen ja jatkuva kehitys olisi pidettävä mielessä. Jokainen elämänvaihe on arvokas. Iäkäs ihminen voi olla läheisilleen toivon ja turvan ilmentymä. Julistuksen mukaan on tärkeä luoda mahdollisuuksia sukupolvien kohtaamiselle.

"Ihmisarvo säilyy elämän alusta sen loppuun asti. Ihmisarvo ei perustu siihen, mitä ihminen pystyy suorittamaan. Meidän tulisi rakentaa lähimmäisillemme ihmisarvoinen vanhuus."

Julistukseen liittyvät kullekin rukouspäivälle tarkoitetut raamatuntekstit. Rukouspäiviä vietetään 22.1., 7.5., 17.9. ja 22.10.2006.


Rukouspäiväjulistus Pdf
Böndagsplakat Pdf
Vuoden 2006 rukouspäivät ja raamatuntekstit.
Böndagar och bibeltexter 2006.
Julistus neljästä ekumeenisesta kiitos-, katumus- ja rukouspäivästä vuonna 2006
Plakat för fyra ekumeniska tacksägelse-, bot- och böndagar år 2006.

 

Rukouspäiväjulistuksen sisältö ja neljän rukouspäivän raamatuntekstit on valmisteltu yhteistyössä Suomen ekumeenisen neuvoston rukouspäivätyöryhmän ja tasavallan presidentin kanslian kanssa. Rukouspäivätyöryhmässä luterilaista kirkkoa edustavat johtaja Kai Vahtola ja kirkkoherra Kaiku Mäenpää. Ortodoksisen kirkon edustaja on pastori Markku Salminen ja Suomen vapaakristillisen neuvoston edustaja Pelastusarmeijan ylisihteeri Arja Laukkanen. Työryhmän sihteeri on Suomen ekumeenisen neuvoston pääsihteeri Jan Edström.

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors