SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Julistus kahdesta ekumeenisesta rukouspäivästä vuonna 2015 

Turvallisuus on kaikkien perustarve ja vesi on elämän edellytys. Ekumeenisen rukousviikon kansainvälinen teema perustuu tänä vuonna kertomukseen Jeesuksen ja samarialaisen naisen kohtaamisesta kaivolla. Ekumeeninen vastuuviikko kiinnittää huomiota oikeudenmukaisuuteen ja siirtolaisuuteen. 

 

Turvallisuus pohjautuu ihmisarvoon ja oikeudenmukaisuuteen. Ihmisoikeudet ja kansalaisten vapaus, vastuu ja tasavertaisuus muiden kanssa luovat turvallisuutta. Turvallisuuteen kuuluvat oikeus ruokaan, puhtaaseen veteen ja terveelliseen ympäristöön, samoin kuin mahdollisuus käydä koulua, tehdä työtä ja virkistäytyä. Turvallisuus on ihmiskunnan ja maapallon yhteinen asia. Sodat, terroriteot, talouden epävakaus ja luonnonympäristön riisto aiheuttavat turvattomuutta. Suomessa emme ole turvassa, jos toivottomuus, levottomuus ja väkivalta vellovat Euroopassa, Lähi-idässä, Afrikassa tai missä tahansa yhteisellä maapallollamme. Oma turva ei kestä, jos se perustuu toisten turvattomuuteen.

 

Turvallisuus syntyy luottamuksesta, joka ulottuu uhkakuvien ja erottavien muurien yli. Turvallisuus kasvaa avoimuudesta, jonka raamatullinen nimi on vieraanvaraisuus. Se tarkoittaa suvaitsevaisuutta, kunnioitusta ja vastavuoroisuutta ihmisten välillä, yli rajojen: rikkaiden ja köyhien välillä, nuorten ja vanhojen kesken, eri kielten ja kulttuurien välillä, eri uskontojen kesken, yli pelkojen ja viholliskuvien. Sitä tarvitaan omassa lähiympäristössämme, kotimaassamme, koko ihmiskunnassa ja suhteessamme kaikkeen luotuun.

 

Luonnonvarat ovat ihmiskunnan yhteistä hyvää. Turvallisuuden vakavimmat uhkat liittyvät usein niiden omistukseen ja hyödyntämiseen. Monta sotaa on käyty vedestä ja muista luonnonvaroista. Veden ja muiden luonnonvarojen oikeudenmukainen jakaminen ja kestävä käyttö ovat ehdottomia edellytyksiä ihmiskunnan turvallisuudelle ja tulevaisuudelle. Meille puhdas vesi on luonnon lahja, jota emme aina osaa arvostaa.

 

Johanneksen evankeliumissa kerrotaan, kuinka Jeesus kuumana iltapäivän hetkenä istuutui kaivolle Samarian kaupungin laidalla. Yllättäen Jeesus pyysi samarialaista naista ammentamaan hänelle vettä. Juutalaisen miehen ja opettajan ei olisi pitänyt puhua vierasheimoisen ja vääräuskoisen naisen kanssa, eikä varsinkaan juoda samasta vesiastiasta. Nainen ymmärsi, että tilanne oli mieletön ja mullistava, ja hän pyysikin Jeesukselta elämän vettä. Jeesus kertoi naiselle olevansa Messias, Vapahtaja. Evankeliumi tulee esiin veden äärellä, vieraanvaraisuuden kautta, kun ylitetään ihmisiä erottavat kuilut. Vesi on yhdistävä elämän perusaine ja uudistuvan elämän merkki.

 

Saman veden äärellä meidän on kohdattava toisemme tasaveroisina ihmiskunnan jäseninä. Meillä on eri lähtökohdat, eri taustat kulttuureissamme ja uskonnoissamme, mutta sama oikeus veteen ja ihmisarvoiseen elämään. Voimme löytää toisemme sisarina ja veljinä, joilla on annettavaa toisilleen ja vastaanotettavaa toisiltaan. Jaamme elämän vettä sekä tämänhetkistä että ikuista tarvetta varten. Ihmiskunnan yhteinen jano pakottaa meidät jakamaan vesilähteet oikeudenmukaisesti. Vieraanvaraisuus ja kunnioitus luovat välillemme todellista turvallisuutta.

 

Helsingissä 28.marraskuuta 2014

Tasavallan presidentti

Sauli Niinistö


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors