SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Plakat om två ekumeniska böndagar år 2015 

Trygghet är ett grundläggande mänskligt behov och vatten är en förutsättning för liv. I år handlar Ekumeniska böneveckans internationella tema om berättelsen om Jesus och den samariska kvinnan. Ekumeniska ansvarsveckan fäster i sin tur uppmärksamhet på rättvisa och migration.

 

Trygghet förutsätter respekt för människovärde och rättvisa. Trygghet skapas av mänskliga rättigheter, medborgarnas frihet och inbördes likvärdighet. Till tryggheten hör förutom rätten till mat, rent vatten och en hälsosam miljö också möjlighet att gå i skola, arbeta och koppla av. Trygghet är en gemensam angelägenhet för mänskligheten och jorden. Krig, terrorism, ekonomisk osäkerhet och exploateringen av naturen skapar otrygghet. Inte ens i Finland är vi trygga om hopplöshet, oroligheter och våld breder ut sig i Europa, Mellanöstern, Afrika eller någon annanstans på vår jord. Vår egen trygghet är inte hållbar om den grundar sig på andra människors otrygghet.

 

Trygghet skapas genom förtroende som bryter ner hotbilder och skiljemurar. Trygghet växer genom öppenhet, vars bibliska namn är gästfrihet. Gästfrihet innebär tolerans, respekt och dialog mellan människor och över gränser; mellan rika och fattiga, mellan unga och gamla, mellan språk och kulturer, mellan olika religioner, och den besegrar rädsla och fiendebilder. Vi behöver gästfrihet i vår närmiljö, i vårt land, bland alla människor och i relation till allt skapat.

 

Naturresurserna är mänsklighetens gemensamma goda. De största hoten mot tryggheten beror ofta på vem som äger och utnyttjar naturresurserna. Många krig har förts om vatten och andra naturresurser. En rättvis fördelning och ett hållbart utnyttjande av vatten och andra naturresurser är förutsättningar för vår trygghet och framtid. Vatten är naturens gåva till oss, en gåva vi inte alltid värdesätter.

 

I Johannes evangelium berättas om hur Jesus en het eftermiddagsstund satte sig vid en brunn utanför staden Samaria. Överraskande nog bad Jesus en samarisk kvinna att hämta vatten åt honom.  En judisk man och lärare skulle inte tala med en kvinna från ett annat folk med annan tro, och särskilt inte dricka från samma vattenkärl. Kvinnan förstod att situationen var osannolik och omvälvande och hon bad Jesus om livets vatten. Jesus berättade för kvinnan att han var Messias, Frälsaren. Evangeliet uppenbarar sig vid vattnet, genom gästfriheten, när vi sträcker oss över människogjorda klyftor. Vattnet är ett grundelement som förenar allt liv och är ett tecken på nytt liv.

 

Invid samma vatten måste vi möta varandra som likvärdiga delar av samma mänsklighet. Vi har olika utgångspunkter, olika kulturell och religiös bakgrund, men vi har samma rätt till vatten och ett människovärdigt liv. Vi kan finna varandra som systrar och bröder när vi delar med oss till varandra och tar emot av varandra. Vi delar livets vatten både för dagens behov och för de eviga. Mänsklighetens gemensamma törst tvingar oss att dela vattenkällorna rättvist. Gästfrihet och respekt skapar verklig trygghet mellan oss.

 

Helsingfors 28 november 2014

Republikens president

Sauli Niinistö


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors