SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Yhdenvertaisuuskysymykset

Yhdenvertaisuusjaosto on ekumeeninen asiantuntijajaosto, joka koostuu jäsenkunnan nimeämistä kirkollisista ja lainopillisista asiantuntijoista. Jaoston tehtävä on nostaa esiin ja keskustella suomalaisessa yhteiskunnassa olevista ja erityisesti kirkkoja koskettavista yhdenvertaisuuteen liittyvistä asioista. Tavoite on järjestää keskustelulle foorumi ja palvella kirkkoja vaikeissa ajankohtaisissa kysymyksissä asiantuntijatasolta.

 

Kirkot naisten ja miesten yhteisönä, tasa-arvokysymykset, ekumeeninen yhteistoiminta ja naisten erityiset vaikuttamismahdollisuudet olivat merkittävä osa Naisjaoston järjestämää keskustelua ja toimintaa. 

Naisjaosto toimi Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa 1976-2016. 

 

Uutena jaostona asetettiin kaudelle 2017-2019.

 

Naisjaosto 
järjesti mm. KMN:n tutkimusprojektiin Miesten ja naisten yhteys kirkossa liittyneen kehitysyhteistyöseminaarin 1977 ja toimi aloitteentekijänä siinä, että yhteyteen asetettiin (naisten kansainvälisen rukouspäivän) (World Day of Prayer) kansallinen toimikunta. Jaosto järjesti keskustelutilaisuuksia naisten ja miesten yhteisöstä kirkossa ja feministiteologiasta (1978). Seminaari Maria kristillisessä uskossa järjestettiin 1982 yhteistyössä Faith and Order -jaoston kanssa sekä seka-avioliittoseminaari yhdessä Kasvatusasiain jaoston kanssa. YK:n naisten vuosikymmenen arviointiseminaarin Kirkon ja naisten vuosikymmen järjestettiin 1984.

 

Jaoston työlle antoi voimakkaan sysäyksen vuonna 1981 Sheffildissä pidetty konferenssi naisten ja miesten yhteydestä kirkossa. Siihen jaosto valmistautui huolellisesti, toi esille konferenssin teemoja yleisötilaisuuksissa ja lähetti paikalle edustajansa. Merkittävä kansainvälisen yhteydenpidon kanava oli vuonna 1982 perustettu ). Foorumi piti Suomessa1986 yleiskokouksensa.

 

KMN otti naisten aliedustuksen todesta 1983 Vancouverin yleiskokouksessa. Siellä puolet puhujista oli naisia. Ensimmäistä kertaa naisten määrä kohosi kolmannekseen yleiskokouksen valtuutettujen joukossa.

 

Jaosto järjesti 1983 tapahtuman Nainen kristillisen perinteen siirtäjänä. Naisten ja miesten kysymyksiä käsittelevä opintomateriaalikokonaisuus Elämisen riemu ja tuska julkaistiin vuonna 1984.

 

  Kirkot naisten tueksi -vuosikymmen 1988–1998 oli naisjaoston keskeinen tehtäväkenttä yli kymmenen vuoden ajan. Jaosto toimi vuosikymmenen vietossa ja järjestelyissä yhteistyössä ev.lut. kirkon kansainvälisen naistyön neuvottelukunnan kanssa. Vuosikymmeneen liittyen jaosto oli pääjärjestäjänä ensimmäisillä naisten ekumeenisilla kirkkopäivillä, jotka pidettiin Turussa 1994.

 

Neuvoston kokouksessa 1984 SEN:n silloinen puheenjohtaja arkkipiispa John Vikström kosketteli puheessaan ev.lut. kirkossa käytävää virkakeskustelua. Keskustelu pappisviran avaamisesta naisille oli ev.lut. kirkossa erityisen aktiivista juuri 1984, jolloin kirkolliskokous äänesti asiasta. Ekumeenisessa keskustelussa ei kysymys jäänyt huomiotta. Ortodoksisen kirkon arkkipiispa Paavali (1914–1988) epäili ekumeenisen työn mahdollisuuksia, mikäli luterilainen kirkko poikkeaisi virkakysymyksessä kirkkojen perinteiseltä linjalta. Mielipiteensä hän ilmaisi julkisessa sanassa toukokuun alussa 1984 juuri ev.lut. kirkon kirkolliskokouksen edellä. Tarvittavaan kirkkolain muutokseen ei vielä tuolloin löytynyt vaadittavaa enemmistöä kirkolliskokouksessa.

 

Arkkipiispa Vikström korosti alustuksessaan SEN:n kokouksessa kesäkuussa 1984, että jokaisella kirkolla on vastuu omasta opistaan, mutta Kristuksen kirkon yhteydessä oli otettava huomioon muiden kirkkoyhteisöjen uskon tulkinta. Eriävästä virkakäsityksestä huolimatta arkkipiispa Vikström piti luterilais-ortodoksista yhteistyötä Suomessa välttämättömänä.

 

Suomen ev.lut. kirkko avasi pappisviran naisille vuonna 1988. Ekumeeninen yhteistyö ortodoksisen ja ev.lut. kirkon välillä on sujunut tämänkin jälkeen jouhevasti samoin ekumeeninen yhteistyö yleensäkin maassamme.

 

Lähde: Kohti ykseyttä (1999), Jaakko Rusama.


Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) X yleiskokous kokoontui Serbiassa, Soko Gradissa sijaitsevassa Pyhän Nikolaoksen luostarissa 7.-12.8.2018 teemalla ”Jos sinä nyt t...
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) Itämeren
ympäristömaiden seminaari pidettiin Magdeburgissa 9.-14.8.2017 reformaation
merkkivuoden viettoon liittyen. Yksi päivä vietett...
Mitä kaikkea joutsenista voikaan oppia ja miten paljon uutta tietoa lisätä! Lapin luonto kutsui vaeltamaan ja näkemään aarteitaan. Tapahtuman ohjelmassa muistettiin reformaation merkkivuotta ja SEN:n...
Gender Equality and Peacebuilding – Voices for Contemporary Reformation nosti Turun ekumeenisilla kirkkopäivillä esiin naisten aseman yhteiskunnassa, perheissä ja yhteisöissä.  Lauantaina 19.5.2017 ku...
Ekumeeninen naisten välinen yhteistyö on tärkeää. Nainen voi tukea naista. Toisen naisen aito ja vilpitön tuki toiselle vahvistaa naisen identiteettiä. Kun ihmisen identiteetti on vahva, niin hänen ym...
Nordisk ekumenisk kvinnokommittén (NEKK) kokoontuminen oli 26.-28.10.
2016 Oslossa Norjan kirkon talossa aivan kaupungin keskustassa, uuden oopperatalon kupeessa. Edustus oli Norjasta, Ruotsista, I...
Usko on ihmisille syvin turvan antaja. Maahanmuuttajien
kotoutumisessa sillä on keskeinen asema – yhdysside kotiin ja jopa menetetyn
perheen korvaaja. Meillä seurakunnan jäseninä on tärkeä rooli...
Luonto on
paratiisin ikoni, näin se nähtiin ja koettiin. Runsaat kolmekymmentä naista
vaelsi Tunturikeimiön maisemissa 27.8.–2.9.2016. Yhdessä noustiin kerolle,
laskeuduttiin kairaan, koettii...
Isä Rauno Pietarinen ja kanttori Anneli Pietarinen
toimittivat 29.8.2016 ortodoksisen ehtoopalveluksen Vaeltajan ristillä Olostunturin
pohjoisrinteellä. Palvelus oli mieliinjäävä, Luojan luomist...
Pohjoismainen yhteistyö, yhdessäolo ja jakaminen nousivat keskiöön pohjoismaisessa ekumeenisessa naiskonferenssissa Islannin Hólarissa. Vaikuttavat luonnonolosuhteet antoivat oman kehyksensä konferens...
Miten oikeus, kulttuurinen
monimuotoisuus ja tunneherkkyys voivat yhdessä kulkien tukea toisiaan? Oikeuden
oletetaan olevan Kristuksen kirkon perusarvo. Kun profeetta Aamos puhui sosiaalisesta...
KMN:n keskuskomitean kokouksen naisten kokoontumisessa
27.6.2016 teologian tohtori Sharon Watkins, Disciples of Christ -kirkon johtaja,
nostatti salillisen naisia seisomaan ja katsomaan toisiaan...
Sunnuntaina 25.4.2016 vietettiin Suomen NNKY-liiton 120-vuotisjuhlaa
tyylikkäin menoin. Juhlaväkeä oli saapunut läheltä ja kaukaa. Sataakahtakymmentä vuotta kertailtiin ja uutta esiteltiin. Omassa...
Kristittyjen helatorstaina 5.5.2016 toteutettiin naisten uskontodialogiin liittyvä tutustuminen Suomen Islam-seurakunnan moskeijaan, joka sijaitsee Helsingissä Fredrikinkadun ja Uudenmaankadun kulmauk...
”Mitä pyhyys merkitsee sinulle? Mikä sinulle on pyhää? Missä ja miten
kohtaat pyhyyden? Mikä on pyhyyttä juutalaisuudessa, kristinuskossa ja
islamissa? Ovatko naiset saaneet paikkansa pyhissä hu...
Tänään maaliskuun ensimmäisenä perjantaina,
4.3.2016, on vietetty Maailman rukouspäivää. Päivän teemana on Sallikaa
lasten tulla minun luokseni. Rukoustapahtumia on vietetty eri puolilla maailma...
Ruoalla
ja uskonnolla on monia yhtymäkohtia. Ateriat ja mitä niillä syödään, ovat
keskeisiä uskonnolliselle identiteetille kaikkialla maailmassa. Erityisen
merkittävä osa aterioinnilla on usk...
Luterilaisen maailmanliiton julkaisu Linjaus sukupuolten välisestä oikeudenmukaisuudesta julkistettiin 24.9.2015. Kirkkohallitukseen oli kokoontunut monikymmenpäinen seminaariväki kuuntelemaan teemaan...
Baltic Sea
Neigbourhood Seminar in Kirkkonummi, Finland, 20-24 May 2015, was organized
by the Finnish National Forum (Women’s Unit in the Finnish Ecumenical Council)
as regional work within t...
Itämeren maisen ekumeeniset naiset kokoontuivat Kirkkonummen Hvittorpiin 20.–24.5.2015. Ohjelma oli monipuolinen. Vilkasta keskustelua käytiin muun muassa kristityn vastuusta ympäristökysymyksissä,...
Nordic Ecumenical Women’s Committee held its meeting in Reykjavik and Holar in Iceland May 4 – 9, 2015. This meeting was a planning meeting for the big Ecumenical Women’s Conference to be held in Hola...
Power of Spirit, Power of Woman, Power of Song was the theme for the gathering of Estonian and Finnish women in Tallinn October 18-19, 2014. We were 44 in total, 24 Finnish and 20 Estonians, differe...
”Hyväksy myös ystävällinen vaatimuksemme sopeuttaa itsesi yhteiskuntamme elämäntapaan ja kulttuuriin, ja kunnioita paikallisia tapojamme, jotka ilmaisevat kristillisiä arvojamme, ihmiskunnan onnelli...
Ruotsin Malmössä 12.–15.6.2014 järjestetty pohjoismainen tasa-arvokysymysten foorumi sai suuren näkyvyyden omassa maassaan. Valtakunnan mediassa tapahtuma oli näyttävästi esillä ja niin ikään kansalai...
Syksyisenä sunnuntaina 27.10.2013 kokoontui Helsingin
Paavalin kirkolle runsaat viisikymmentä henkilöä pohtimaan ja oppimaan
moniarvoisuutta. Fokuksena oli kolme kirjanuskontoa: juutalaisuus, kr...
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin kansallisten koordinaattorien kokous pidettiin Itävallan Wienissä 18.–22.9.2013. Suomalaisena koordinaattorina kokoukseen osallistui Outi Piiroinen...
Gathering of the EFECW around the Baltic Sea in Rögle Klostret, Lund, Sweden. Outi Piiroinen-Backman participated the meeting representing Finnish Ecumenical Council/Women’s Committee. Outi shar...
Ecumenical Forum of European Christian Women´n (EFECW)kolmekymmentävuotisvuotisjuhla Iso-Britannian Malvernissa oli sekä juhla että kansallisten koodinaattoreiden vuosittainen kokous, johon osallist...
Drygt 80 kvinnor från fyra nordiska länder var samlade i Helsingfors den 16-19 augusti 2012 till ekumenisk kvinnokonferens. Deltagarna kom från Island, Norge, Sverige och Finland. Temat för konferen...
Runsaat 80 osanottajaa neljästä Pohjoismaasta kokoontui Helsinkiin 16–19 elokuuta 2012 naisten
ekumeeniseen konferenssiin. Osanottajia oli Islannista, Norjasta, Ruotsista ja
Suomesta. Konferenss...
Tallinnassa usein käyneenä sitä luulee pian, ettei kaupungista löydy enää mitään uutta. Mutta Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston ekumeenisella kulttuurimatkalla sai tutustua Suomen valtioon Suom...
Euroopan Kristittyjen Naisten Ekumeenisen Foorumin (EFECW) jäsenkunnan muodostaa 31 jäsenmaata ja niissä toimivat kansalliset foorumit. Liettuan Druskininkain kansallisten koordinaattorien kokouks...
Ruoalla ja uskonnolla on monia yhtymäkohtia. Ateriat ja mitä niillä syödään, ovat keskeisiä uskonnolliselle identiteetille kaikkialla maailmassa. Erityisen merkittävä osa aterioinnilla on uskonnol...
Kristittyjä naisia eri puolilta Eurooppaa osallistui Saksan evankelisia kirkkopäiviä valmistelevaan kokoukseen Dresdenin ulkopuolelle Tharandtin pikkukaupunkiin 31.5.–4.6.2011. Kokous oli Ecumenic...
Naisten kokemus pyhästä kolmessa uskonnossa oli teemana seminaarissa 24.10.2010. Seminaarin järjesti Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaosto ja se oli toinen osa sarjassa Abrahamin tyttäret, jossa on...
Euroopan kristittyjen naisten ekumeeninen foorumin 8. yleiskokous pidettiin 23.-29.8.2010 Loccumissa Saksassa. Outi Piiroinen-Backman osallistui kokoukseen ja kertoo kokemuksist...
Pohjoismaisen ekumeenisen naiskonferenssin teemalle När levt liv finner skapande uttryck (Eletty elämä luovuuden lähteenä) soivat Pohjanmeren rannikon luonnonolosuhteet erinomaiset puitteet. Pohja...
Suhde luontoon oli aiheena Ravitseva luonto -tapahtumassa touko-kesäkuun vaihteessa 2010 Lopella Helsingin ortodoksisen seurakunnan leirikeskuksessa. Aihetta lähestyttiin omakohtaisten kokemusten ja e...
Ekumeenisia naisia ja miehiä naisjaoston järjestämällä pyhiinvaelluksella Lohjan luonnonkauniissa maisemissa. Vaelluksen teemana oli Koko luomakunta odottaa. Vaellus alkoi Vivamosta ja...
Mikä meitä yhdistää – mikä erottaa? Juutalaisuuden, kristinuskon ja islamin naiskuvista keskusteltiin Suomen Ekumeenisen Neuvoston ja NNKY-liiton järjestämässä seminaarissa 5.10.2008 Helsingiss...
Nordisk ekumenisk kvinnokonferens kokoontui Skáholtissa Islannissa 7.-9. elokuuta. Konferenssiin osallistui 67 naista viidestä Pohjoismaasta. Teemalle Källor till liv (Elämän lähteitä) soivat Islannin...
Tampereella pastori ja terapeutti Kaija Maria Junkkarin aihe Kiitos Jumalalle, joka loi minut naiseksi Suomen Ekumeenisen Neuvoston Naisjaoston kevätseminaarissa painotti, että alkuperältään nainen on...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190