SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Bildkavalkad

Klicka på bilden för att förstora den. Fotografer: Anne Lagerstedt, Heikki Jääskeläinen, Sini-Maaria Kauppi, Karin Nordin och Sirpa-Maija Vuorinen.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190