SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Marja Heltelä: Bästa deltagare i denna Nordisk ekumenisk kvinnokonferens 

 

Jag heter Marja Heltelä och är ledande kaplan i Helsingfors domkyrkoförsamling. Jag har blivit ombedd att kort presentera och visa kyrkan för er. Ni borde alla ha fått en broschyr om kyrkan.

 

Broschyren berättar mycket noggrant om kyrkan, alla fakta återges. Jag tänkte tala om sådana detaljer som inte finns nedskrivna i broschyren.

 

Kyrkans planerare, arkitekten Engel, ville skapa en kyrka, där ljus och skugga leker med varandra. I kyrkan finns många fönster, i taket och i väggarna. Här finns många olika nyanser av färgerna vitt och grått. Kyrkan förändrar utseende, när solens sken rör sig från fönster till fönster.

 

I Helsingfors domkyrka ordnas de ekumeniska gudjänsterna vid riksdagens öppnande och avslutning. Då tjänar här i altaret tre biskopar tillsammans, den ortodoxa kyrkans, den katolska och den lutherska kyrkans. Kyrkan är presidentens hemkyrka. Nästan alla Finlands presidenter och vår älskade kompositör Jean Sibelius har välsignats till gravens ro här.

 

Men, kyrkan är också alla finländares hemkyrka. Denhär kyrkan har valts till Finlands vackraste byggnad och den är även den mest fotograferade byggnaden i Finland. Guds hus. Det är gott, att Guds hus är Finlands vackraste och mest fotograferade byggnad.

 

Gårdagens konferensteman var stenar. ”Vem skall lyfta bort den tunga stenen? / Stenar i våra liv”. Denhär kyrkan har byggts på finskt urberg. Under kyrkan finns en krypta och i den är en vägg berg. Om ni bara har tid före lunchen, så är det väl värt att besöka kryptan.

 

Tre stiliga män tittar på oss kvinnor här i kyrkan. Där är reformatorn Luther och hans vän Melanchton samt Luthers elev, den finska prästen Mikael Agricola. Agricola skrev den första ABC-boken på det finska språket och översatte även Nya testamentet till finska.

 

Ni sitter på bänkar, som klätts med ett vackert svart tyg. Dethär tyget är redan över femtio år och inte alls slitet. Det är ett tyg vävt av tagel från polska hästar.

 

Nu har jag säkert berättat nog om detaljer i denhär kyrkan. De bästa och mesta uppgifterna hittar ni i kyrkans broschyr.

 

Kära ekumeniska kvinnor.  Gud är med oss. Må han välsigna vår samvaro och vår diskussion. Ni är varmt välkomna till Helsingfors domkyrka.

 

Helsingfors domkyrka

 

 

 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190