SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Kevätkokous ja -seminaari siirtyy

Suomen Ekumeenisen Neuvoston hallitus on päättänyt siirtää 29.4.2020 Helsingissä pidettäväksi sovitun Neuvoston kevätkokouksen ja -seminaarin  COVID-19-taudin aiheuttaman poikkeustilanteen johdosta. Kokouksessa käsitellään sääntömääräiset asiat  kuten vuoden 2019 vuosikertomus ja tilinpäätös ja valitaan pääsihteeri seuraavalle viisivuotiskaudelle. Uusi kokouspäivä on 21.9.2020, kokouspaikkana Mikael Agricolan kirkko Helsingissä, jossa olemme Suomen Anglikaanisen kirkon vieraina. 

 

Ekumeniska Rådets i Finland styrelse har beslutat flytta Rådets vårmöte och -seminarium som skulle hållas i Helsingfors 29.4.2020 på grund av undantagsläget som orsakas av COVID-19-sjukdom. Vårmötet behandlar stagdeengliga ärenden såsom årsberättelsen och bokslutet 2019 och väljer generalsekreteraren för följande femårsperiod. Det nya mötesdatumet är den 21 september 2020 i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors där vi är Angliganska kyrkans gäster. 


Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors