SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

16.11.2017


Medialähetys Sanansaattajien (Sansa) vieraana Suomessa oleva Peggy Banks auttaa naisjohtajia edistämään tasa-arvoa ja toivoo Suomen kirkkojen jatkavan työtä naisten osallisuuden edistäm...
9.11.2017
Euroopan kirkkojen konferenssin (EKK) yleiskokous järjestetään Novi Sadissa, Serbiassa 31.5-6.6.2018 (stuerttiohjelma jo 28.5 alkaen). Kokoukseen haetaan stuertteja avustamaan erilaisissa käytännön te...
24.10.2017
SEN on Suomessa toimivien kirkkojen ja kristillisten yhteisöjen yhteistyöelin, keskustelufoorumi ja toimeenpaneva järjestö sekä asiantuntijaelin. Viestintä- ja toimintakoordinaattori huolehtii Ekumeen...
1.11.2017
Ihmisoikeusloukkaukset ovat arkea monen järjestön ja kirkon kumppaneille. Osa kumppaneistamme elää maissa, joissa ihmisoikeustilanne on todella heikko ja uskonnonvapausrikkomukset ovat hyvin räikeitä...
1.11.2017
31. lokakuuta 2017, reformaation yhteisen ekumeenisen muistovuoden viimeisenä päivänä, olemme hyvin kiitollisia reformaation kautta saaduista hengellisistä ja teologisista lahjoista. Olemme jakaneet t...
31.10.2017
Ekumeenisella vastuuviikolla kirkot nostivat esiin naisten ja tyttöjen osallisuuden merkityksen ja oikeuden elää ilman väkivaltaa. Kampanjaviikolla 22.-29.10.2017 Vastuuviikon lähettiläät vierailivat...
Lisää uutisia
Miksi uskonto sotkeutuu politiikkaan? Mistä kasvaa uskonnollinen ekstremismi? Miten uskonnot edistävät rauhaa?
Millainen on luterilainen kansankirkko? Onko Helsingissäkin nunnia? Mitä ne armolahjat oikein ovat? Miltä suitsukkeet tuoksuvat? Mikä meitä erilaisia kristittyjä yhdistää?
Kaikki tapahtumat
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190