SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Sata vuotta ekumeniaa - Hundra år ekumenik 15.10.2017

Tuomiokirkko. Kuva: Sami Nieminen, freeimages.com

Grafiikka: Liina Pajunen. Kuva: Laura Karlin.On juhlan aika. Sata vuotta on kulunut siitä kun professori Arthur Hjelt Ruotsin arkkipiispa Nathan Söderblomin innoittamana 1917 käynnisti World Alliance -liikkeen suomalaisen osaston toiminnan. 

Det är tid för fest. Hundra år har förflutit sedan professor Arthur Hjelt, inspirerad av ärkebiskop Nathan Söderblom, 1917 grundade den finländska kommittén av World Alliance -rörelsen.  

 

Kansallistoimikunnan uraauurtavaa ekumeenista työtä jatkaa Suomen Ekumeeninen Neuvosto. 

Kutsumme Teidät juhlistamaan kanssamme sadan vuoden suomalaista ekumeniaa. 

 

Nationalkommittés banbrytande ekumeniska arbete har fortsatt genom Ekumeniska Rådet i Finland. Vi inbjuder Er att fira med oss etthundra år av ekumenik.

 

Juhlapäivän, 15. lokakuuta ohjelma

Program för jubileumsdagen, den 15 oktober 

 

10                      

Ekumeeninen jumalanpalvelus Helsingin tuomiokirkossa / Ekumenisk gudstjänst i     Helsingfors domkyrka

 • Toimittajina eri kirkkojen jäseniä / I gudstjänsten medverkar medlemmar från olika kyrkor
 • Saarnaajana SEN:n puheenjohtaja, arkkipiispa Kari Mäkinen / Predikan av ERF:s ordförande, ärkebiskop Kari Mäkinen
 • Kuorot ja yhtyeet: Akateeminen Laulu, Pyhän Andreaan kuoro ja Temppelin Soittokunta
 • Radiointi Yle Radio 1:n välityksellä / Radiering via Yle Radio 1

11

Kirkkokahvit tuomiokirkon kryptassa

Kyrkkaffe i domkyrkans krypta, Kirkkokatu 18

 • Puhe: piispa Irja Askola
 • Arkkipiispa Kari Mäkinen jakaa SEN:n Ekumeeninen teko 2017 -tunnustuksen / Ekumenisk gärning 2017 -hederspris
 • SEN:n juhlavuoden stipendin jako / Utdelning av ERF:s jubileumsårsstipendium         
 • Musiikkia/Musik: Jukka ja Tove Leppilampi sekä Jan Edström

19

Ekumeeninen juhlakonsertti / Ekumenisk jubileumskonsert, Uspenskin katedraali/Uspenskijkatedralen

 • Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro, johtajana/dirigent Kullervo Latvanen
 • Saalem kuoro, johtajana/dirigent Arja Tiittanen
 • Efrosini-kuoro, johtajana/dirigent Minna Jokinen
 • Juontajana / Programvärd: musiikkitoimittaja / musikredaktör Risto Nordell

 

Sydämellisesti tervetuloa! / Hjärtligt välkommen!

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland


Efrosini (Effrosyne) on kreikkaa ja tarkoittaa iloa. Veli Damaskinos (Jaakko Olkinuora), Athos-vuoren Ksenofonin luostarin munkki, joka aikaisemmin lauloi kuorossa, ehdotti tätä nimeä ja kertoi sen ta...
Leppävaaran Kirkon Kamarikuoro aloitti toimintansa syksyllä 1993 kanttori Kullervo Latvasen johdolla. Kuoroa ovat välillä johtaneet Kauko Perkkiö ja Hannu Lehtikangas ja KL jälleen vuodesta 2007. 
Helsingin Saalem-kuoro aloitti toimintansa 1930-luvulla sekakuorona. Pitkällä toimintakaudellaan kuorolla on ollut seitsemän johtajaa, joista Martti Kotilan ansiokas kausi kesti vuodet 1946–1982. Kuor...
Musiikkitoimittaja Risto Nordell toimii konsertin juontajana. Hän on pitkän ja ansiokkaan radiotoimittajan uransa aikana avannut kuulijoille niin läntisten kuin itäisten kirkkojen musiikin, jumalanpal...
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190