SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Seminaari: Yhdenvertaisuus  – mitä se on?

Aika: 10.10.2019 klo 17 
Paikka:  Kirkon talo, Mikael-sali (Eteläranta 8, Helsinki)

Yhdenvertaisuudesta puhutaan paljon. Mutta mitä sillä oikeastaan tarkoitetaan? Ymmärtävätkö kaikki yhdenvertaisuuden käsitteen samalla tavoin? Mitä yhteistä ja mitä eroavaisuuksia on kristilliseen uskoon ja ihmiskäsitykseen perustuvalla yhdenvertaisuudella ja yhteiskunnan  määrittelemällä yhdenvertaisuudella?

Ohjelma

17:00 Seminaarin avaus 
jaoston puheenjohtaja Sari Anetjärvi

17:10 Puheenvuoro, Yhdenvertaisuusvaltuutetun toimiston toimistopäällikkö OTK Rainer Hiltunen

Hiltunen on työskennellyt yhdenvertaisuusvaltuutetun ja sitä edeltäneen vähemmistövaltuutetun toimistossa vuodesta 2002 lukien. Hän toimii myös suomalaisena asiantuntijana Euroopan unionin rahoittamassa yhdenvertaisuuden oikeudellisten asiantuntijoiden verkostossa sekä Suomen edustajana Euroopan unionin perusoikeusviraston johtokunnassa.


17:45 Puheenvuoro, Filantropia ry:n projektipäällikkö YTT Minna Rasku

Rasku työskentelee Ortodoksisen kirkon kansainvälisen diakonian ja lähetystyön järjestö Filantropiassa. Hän vastaa tällä hetkellä Itä-Afrikan hankkeista.
Rasku on työskennellyt aikaisemmin yliopistomaailmassa, jossa tutkimus keskittyi identiteettiin liittyviin rajakysymyksiin sekä niihin tarinoihin, joilla ihmiset määrittelevät kuulumistaan tiettyihin paikkoihin ja ihmisryhmiin. Lisäksi hän on työskennellyt uutisten parissa toimittajana.

18:20 Kahvitauko

18:40-19:30 Paneelikeskustelu. 
Puheenjohtajana SEN:n pääsihteeri Mari-Anna Auvinen, keskustelemassa piispa Kaisamari Hintikka (ev.-lut.), Larissa Franz-Koivisto (kat.) ja kirkkoherra Ioannis Lampropoulos (ort.).

Ilmoittautumiset kahvitarjoilun mitoittamiseksi 9.10. mennessä verkossa:

Lämpimästi tervetuloa!

Järjestäjä: Suomen Ekumeenisen Neuvoston YhdenvertaisuusjaostoSuomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190