SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteystiedot

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)

Finnish Ecumenical Council

 

Eteläranta / Södra kajen 8
PL / PB 210
00131 Helsinki / Helsingfors

Toimiston puhelinnumero / Telefon till kontoret / Office phone: +358 40 1425 190

Y-tunnus - FO-nummer: 0216994-2

Pankkiyhteys - Bankförbindelse:

 

Mari-Anna Auvinen  040 134 1977IBAN FI85 1018 3000 0744 03

BIC: NDEAFIHH

 


Pääsihteeri / Generalsekreterare / General Secretary

Mari-Anna Auvinen

 +358 40 134 1977

 
Suvi-Tuulia Vaara 040 637 1244Viestintä- ja toimintakoordinaattori /

Informations- och verksamhetskoordinator

Suvi-Tuulia Vaara

+358 40 637 1244

 


Anna Hyvärinen 040 734 3754Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator

Anna Hyvärinen

+358 40 734 3754

Perry Johansson 040 734 4015

Taloudenhoitaja / Kassör / Treasurer

Perry Johansson

+358 40 734 4015 


 


Teologian tohtori, pastori Mari-Anna
Pöntinen on toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteerinä 1.11.2015
lähtien. Hän on SEN:n kuudes päätoiminen pääsihteeri ja on jatkanut tehtäväss...
Yhdistysten ja järjestöjen nimien kirjoittamisessa on vaihteleva käytäntö. Aika yleistä on, että moinisanaisessa järjestönimessä kaikki osat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Näin on myös Suomen Ek...
Oikoumene-logo on vapaasti käytettävissä ekumeenisessa viestinnässä ym. kristittyjen yhteyttä edistävissä hankkeissa ja toiminnoissa. Ekumeenisen rukousviikon tunnus on samoin vapaasti käytettävissä r...
Linkkejä muutamien kansainvälisten, pohjoismaisten ja kotimaisten ekumeenisten toimijoiden verkkosivuille.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190