SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Mari-Anna Auvisen CV-tietoja

Teologian tohtori, pastori Mari-Anna Auvinen on toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteerinä 1.11.2015 lähtien. Hän on SEN:n kuudes päätoiminen pääsihteeri ja on jatkanut tehtävässä isä Heikki Huttusen jälkeen.

 

Aiemmin Mari-Anna Auvinen toimi Suomen Lähetysseuran teologisena erityisasiantuntijana, jossa hän kehitti lähetysteologista ajattelua yhteistyössä kansainvälisen ekumeenisen tutkijaverkoston, suomalaisten kollegojen ja kirkollisten toimijoiden kanssa. Hänen erityisalaansa kuuluvat ekumeeninen lähetysajattelu, afrikkalainen teologia, uskonto ja filosofia sekä kirkollinen kulttuurinen koulutus. Hän on tehnyt yhteistyötä myös afrikkalaisten feministiteologien kanssa.

 

Väitöstutkimuksensa African Theology as Liberating Wisdom; Celebrating Life and Harmony in the Evangelical Lutheran Church in Botswana (Leiden: Brill 2013) Mari-Anna Auvinen teki Itä-Suomen yliopistoon ensin professori Eeva Martikaisen ja sen jälkeen professori Antti Raunion johdolla. Esitarkastajina olivat dosentti Juhani Forsberg ja professori Elias Bomgba Ricen yliopistosta, joka toimi myös vastaväittäjänä. Pro gradu -työnsä hän teki ekumeniikan alalta Lutherin kirkko-opista professori Tuomo Mannermaalle. Tutkijana Mari-Anna Auvinen on työskennellyt professori Mika Vähäkankaan johtamissa suomalaisessa ja pohjoismaisessa tutkimushankkeessa sekä myös Itä-Suomen yliopistossa.

 

Ennen väitöstään Mari-Anna Auvinen toimi Suomen Lähetysseuran vastaavana kouluttajana ja kansainvälisen työn koulutuspäällikkönä vuodesta 2001 lähtien. Hän vastasi evankelis-luterilaisen kirkon kansainvälisestä erikoistumiskoulutuksesta Suomen Lähetysseurassa. Hän on myös toiminut tuntiopettajana Helsingin yliopiston teologisessa tiedekunnassa parinkymmenen vuoden ajan. Samoin hän on toiminut kouluttajana ja prosessikouluttajana useissa eri yhteyksissä. Vuosituhannen lopulla hän työskenteli luennoitsijana Woodpeckerin teologisessa seminaarissa Botswanassa ja sitä ennen seurakuntapastorina Munkkiniemen seurakunnassa.

 

Vuodesta 2002 lähtien Mari-Anna Auvinen on ollut vastuussa useista sekä suomalaisista että kansainvälisistä seminaareista ja symposiumeista, mm. vuoden 2014 Mission and Money –konferenssista. Hän on toimittanut useita kirjoja, jotka ovat käsitelleet kirkon missiota ja ihmisoikeuksia, uskontoa ja valtaa sekä kulttuurisia kohtaamisia.

 

Mari-Anna Auvinen toimitti myös ekumeenisen Kirkot naisten tueksi -vuosikymmenen suomalaisen juhlakirjan, Nainen peilissä. Kirkollisten yhteistyöfoorumeiden ja työryhmien lisäksi Mari-Anna Auvinen on Nordic Institute for Missiological and Ecumenical Research (NIME) johtokunnan, American Academy of Religion (AAR) sekä International Association of Mission Studies (IAMS) jäsen. Suomen Ekumeenisessa Neuvostossa hän kuului ennen pääsihteerikauttaan opillisten kysymysten jaostoon.


Julkaisuluettelo Mari-Anna Auvinen.pdf


Lataa täysresoluutiokuva alta.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors