SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteystiedot

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)

Finnish Ecumenical Council

 

Eteläranta / Södra kajen 8
PL / PB 210
00131 Helsinki / Helsingfors

Toimiston puhelinnumero / Telefon till kontoret / Office phone: +358 40 1425 190

Y-tunnus - FO-nummer: 0216994-2

Pankkiyhteys - Bankförbindelse:

 

Mari-Anna Auvinen  040 134 1977IBAN FI85 1018 3000 0744 03

BIC: NDEAFIHH

_______________________

Pääsihteeri / Generalsekreterare / General Secretary


Mari-Anna Auvinen

 

 

+358 40 134 1977

____________________________
Hallintosihteeri / Administrativ sekreterare / Executive Secretary


Sirpa-Maija Vuorinen 040 734 3960Sirpa-Maija Vuorinen


 

+358 40 734 3960

________________________

Ihmisoikeusasiantuntija / Sakkunnig mänskliga rättigheter /  


Human Rights Specialist


Anna Hyvärinen


Anna Hyvärinen 040 734 3754

 

+358 40 734 3754

___________________________

Rahastonhoitaja / Kassaförvaltare / Treasurer

 

Perry Johansson

 

Perry Johansson 040 734 4015 

+358 40 734 4015

___________________________

Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator


Katariina Väisänen


 

+358 40 637 1244

Katariina Väisänen 040 637 1244  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Teologian tohtori, pastori Mari-Anna
Pöntinen on toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteerinä 1.11.2015
lähtien. Hän on SEN:n kuudes päätoiminen pääsihteeri ja on jatkanut tehtäväss...
Yhdistysten ja järjestöjen nimien kirjoittamisessa on vaihteleva käytäntö. Aika yleistä on, että moinisanaisessa järjestönimessä kaikki osat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Näin on myös Suomen Ek...
Oikoumene-logo on vapaasti käytettävissä ekumeenisessa viestinnässä ym. kristittyjen yhteyttä edistävissä hankkeissa ja toiminnoissa. Ekumeenisen rukousviikon tunnus on samoin vapaasti käytettävissä r...
Linkkejä muutamien kansainvälisten, pohjoismaisten ja kotimaisten ekumeenisten toimijoiden verkkosivuille.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190