SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Suomen Ekumeenisen Neuvoston yhteystiedot

Mari-Anna Pöntinen 040 134 1977

Suomen Ekumeeninen Neuvosto (SEN)

Ekumeniska Rådet i Finland (ERF)

Finnish Ecumenical Council

 

Eteläranta / Södra kajen 8
PL / PB 210
00131 Helsinki / Helsingfors

Toimiston puhelinnumero / Telefon till kontoret / Office phone: +358 40 1425 190

Sirpa-Maija Vuorinen 040 734 3960Y-tunnus - FO-nummer: 0216994-2

Pankkiyhteys - Bankförbindelse:

 

IBAN FI85 1018 3000 0744 03

BIC: NDEAFIHH

_______________________

Pääsihteeri / Generalsekreterare / General Secretary


Mari-Anna Pöntinen


Anna Hyvärinen 040 734 3754 

+358 40 134 1977

____________________________
Hallintosihteeri / Administrativ sekreterare / Executive Secretary


Sirpa-Maija Vuorinen


 

+358 40 734 3960

Perry Johansson 040 734 4015________________________

Ihmisoikeusasiantuntija / Sakkunnig mänskliga rättigheter /  


Katariina Väisänen 040 637 1244

Human Rights Specialist


Anna Hyvärinen


 

+358 40 734 3754

___________________________

Rahastonhoitaja / Kassaförvaltare / Treasurer

 

Perry Johansson

 

 

+358 40 734 4015

___________________________

Vastuuviikon koordinaattori / Ansvarsveckans koordinator / Campaign Coordinator


Katariina Väisänen


 

+358 40 637 1244

 
Teologian tohtori, pastori Mari-Anna
Pöntinen on toiminut Suomen Ekumeenisen Neuvoston (SEN) pääsihteerinä 1.11.2015
lähtien. Hän on SEN:n kuudes päätoiminen pääsihteeri ja on jatkanut tehtäväss...
Yhdistysten ja järjestöjen nimien kirjoittamisessa on vaihteleva käytäntö. Aika yleistä on, että moinisanaisessa järjestönimessä kaikki osat kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Näin on myös Suomen Ek...
Lataa oikoumene-tunnukset tästä: Suomen lipun sininen ja musta. Logo on vapaasti käytettävissä kaikissa yhteyksissä, joissa ekumeniasta on kysymys.
Linkkejä muutamien kansainvälisten, pohjoismaisten ja kotimaisten ekumeenisten toimijoiden verkkosivuille.
Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors           Puh / Tfn +358 40 1425 190