SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

26.11.2021

As European civil society and professional organisations working on asylum, migration, humanitarian assistance and human rights, we are shocked by the continuing humanitarian crisis at the bord...
22.11.2021
Suomen Ekumeenisen Neuvoston jaostot kutsutaan vuosittain neuvonpitoon, jossa keskeisenä sisältönä on tiedonvaihto ja se, että jaostolaiset tutustuvat toisiinsa. Jaostopäivää vietettiin Helsingissä ma...
20.11.2021


Paikallisekumeenista foorumia vietettiin 20.11.2021 Turussa paikallisten ortodoksien ja luterilaisen seurakunnan vieraina. Päivä oli iloisen jälleennäkemisen aikaa, sillä koronapande...
19.11.2021

Pääsihteeri Mayvor Wärn-Rancken esitteli 18.11.21 Turun taidekappelin ekumeenissa sarjassa Finlands svenska metodistkyrkania ja Suomen Metodistikirkkoa. Metodistiliike syntyi Englannissa 1700-l...
11.11.2021

Remembrance Day on muistopäivä, jota vietetään 11.11. ensimmäisen maailmansodan päättymisen takia. Tästä päivästä on kehittynyt kaikkien kaatuneiden ja veteraanien muistopäivä. St Nicholas´ Angl...
Lisää uutisia
Aamurukousta vietetään Studium Catholicumissa Helsingissä torstaisin klo 8.30.
Kaikki tapahtumat

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2020/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.