SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Venäläisten asema ja vastaanotto kirkoissa ja yhteiskunnassa

Suomen Ekumeenisen Neuvoston, ev.-lut. Kirkkohallituksen, Migrin ja eri kirkkojen ja yhteiskunnallisten järjestöjen edustajat tapasivat 16.11.2022 työkokouksen merkeissä. Kokouksessa käsiteltiin Suomeen tulevien venäläisten asemaa ja venäjänkielisten vastaanottoa yhteiskunnassamme ja kirkoissamme. 

Kokoukseen osallistuivat mm. Terhi Tafari, Eeva-Maija Leivo sekä Ansa Mäntysalo Migristä, diakoni Kari Hartikka Helsingin ortodoksisesta seurakunnasta, pastori Muayad Namrood Saalem-seurakunnasta, pastori Richard Brewis Andreaskyrkanista, Anna Lewing, Ulla Siirto ja Riikka Porkola ev.-lut. kirkosta, Tiina Nohynek Pro-tukipisteestä, Tuuli Nikula Suomen Pakolaisavusta sekä Mayvor Wärn-Rancken ja Suvi-Tuulia Vaara Suomen Ekumeenisesta Neuvostosta. Lisäksi mukana oli kaksi Diakin opiskelijaa.

 

 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.