SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi - Uusi hanke tarjoaa työkaluja seurakunnille maahanmuuttajien parissa tehtävään työhön

Ajankohtaista tietoa  ja maksutonta koulutusmateriaalia päivitetään KotoDia-hankkeen sivustolle

 

Hanke pyrkii tukemaan seurakuntien kasvua kansainvälisenä yhteisönä. Tarjolla on koulutusta, ohjausta ja mentorointia seurakuntien johdolle ja vapaaehtoisille, jotta maahanmuuttajat voisivat olla luonteva osa seurakuntayhteisöä. Monien vastuunkantajien haaveena on, että Kaikkien kansojen koti -seurakuntamalli toteutuisi käytännössä paremmin ja yhteys lisääntyisi. Työn uudelleenorganisointi ja tiedonkulku seurakunnan sisällä, eri seurakuntien välillä sekä paikkakunnan tasolla on välttämätöntä.

 

Sataedu tarjoaa uuden hankkeen kautta

– koulutusta ja mentorointia seurakuntien johdolle sekä vapaaehtoistyöntekijöille

– osaamista kotouttamista tukevien tapahtumien ja yhdessä tekemisen muotojen toteuttamiseksi seurakunnissa

– haavoittuvassa asemassa olevien maahanmuuttajien vertaistukiryhmätyön käynnistystä ja vetäjien valmentamista

– voimavaraistavia psykososiaalisen tuen muotoja erityistukea tarvitseville ryhmille ja yksilöille

 

Koulutussisällöistä löytyvät esimerkiksi:

– Kotouttamisen järjestelmä ja prosessit

– Osallisuus ja inklusiivisuus

– Kulttuurisensitiivisyys, yhdenvertaisuus

– Traumatietoisuus ja pakolaisuuden haasteet

– Puheeksiottaminen ja konfliktien selvittely

– Mentoroiva tuki seurakuntien johdolle ja vastuuhenkilöille

 

Satakunnan koulutuskuntayhtymän (Sataedu) Koulutus, ohjaus ja mentorointi kotouttavan diakonian tueksi-hanke, KotoDia, toteutetaan ajalla 1.7.2020-31.12.2022. Hanke toteutetaan Sisäministeriön Turvapaikka-, maahanmuutto- ja kotouttamisrahaston tuella.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors