SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Aktuellt


Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboke...
“Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla
honom.” (Matt 2:1-12)
Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 17-24 oktober 2021. Temat är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och d...
Den kristna gemensamma ekumeniska missionshelgen firar vi den 9 -10.10.2021. Temat för detta år är Tro och otro. Kyrkorna får fira den gemensamma missionshelgen och bli påminda om att grunden f...
Fredangen den 10 september 2021 besökte ERF biskop Kaisamari Hintikka (Esbo ev.luth. stift). Man samtalade bland annat om ekumenik och religionsdialog, eftersom biskop Hintikka är viceordfö...
Tuula och Nils-Gustav Sahlin från Helsingfors svenska metodistförsamling besökte ERF:s kansli den 24 augusti 2021. Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken berättade om Ekumeniska Rådets arb...
20.8.2021

Situationen i Afghanistan har förvärrats snabbare än man kunnat förutse efter att de internationella styrkorna lämnat landet. Säkerheten i Afghanistan har dock...
Helige Gud,tack att du har skapat oss var och en till din avbild.Tack att vi alla, som dina avbilder, är oändligt värdefulla:kvinnor och män, flickor och pojkar, fria och fängslade, de som lämnat sina...
Svenska sektionen i Ekumeniska Rådet i Finland hade besök av Frikyrklig Samverkan rf:s ordförande Carsten Berglund. Han berättade om FS's arbete och verksamhet.
En inspelning av webbinariet finns  på Youtube.
Vill
du understöda den ekumeniska verksamheten via Ekumeniska Rådet i Finland?
Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar...
Ekumeniska Rådet i Finlands ordförande ärkebiskop Tapio Luoma överräckte en utmärkelse på distans vid Rådets vårmöte 21.4.2021. Utmärkelsen gavs till utvecklarna av mobilappen Domini Life, Mervi...
Ett ekumeniskt webbinarium: Majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap
Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ek...
Tillkomme ditt rike (Thy Kingdom Come) är en världsvida bönerörelse som inbjuder kristna överallt i världen till att be att nya människor skulle finna Jesus. Dagarna för bönerörelsen är från Kr...
Om man gjorde en snabb gallup ute på stan skulle man snabbt få den bilden att julen är den viktigaste högtiden inom kristendomen. Den bilden är dock helt fel. Julen är kanske den högtid som får...
Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) deltar i Yles och stiftelsen Dialogpaus Bra sagt –projekt. Projektet är ett mångårigt (2021-2026) samtalskultursprojekt där man strävar till att styrka de bästa...
Earth Hour är ett världsvitt klimatevenemang där var och en kan stå upp för naturen och klimatet. Alla ljus släcks för en timme på lördag 27.3.2021 kl. 20.30–21.30. Earth Hour ordnas av världsnaturfon...
Generalsekreterarens hälsning: 100 dagar i mätaren
Jag har nu fungerat lite över hundra dagar som generalekreterare i ERF. Den här tiden är inte så lå...
21 april 2021 kl. 10:30-15:15 
Workshoppen riktar sig till ERF:s medlems- och partnerskapsorganisationer och övriga som är intresserade av strategiarbete.
Ekumeniska böneveckans Tillsammans-kväll ordnades den onsdagen den 20.1 som ett samarbete mellan Agricola svenska församling och Lovisa svenska metodistförsamling. Bönestunden streamades och kans ses...
”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Johannes 15:11)
Kol. 1:15-20 I honom hålls allting samman Mark 4:30-32
Reflektion
Kristushymnen...
”Jag är vinstocken, ni är grenarna” (Johannes 15:5a)
1 Kor 1:10-13; 3:21-23 Är Kristus delad? Johannes 17:20-23 Liksom vi är ett
Reflektion
På kvällen före sin död bad J...
”Bär frukt som består” (Johannes 15:16b)
1 Mos 18:1–5 Abraham tar emot änglarna vi Mamres lundMarkus 6:30-44 Jesu medlidande med folkmassorna
Reflektion
När vi låter os...
”Ni är redan ansade genom ordet…” (Johannes 15:3)
5 Mosebok 30:11–20 Guds ord är mycket nära dig Matteus 5:1–12 Saliga är ni
Reflektion
Guds ord är mycket nära o...
”Jag kallar er inte längre tjänare… jag kallar er vänner” (Johannes 15:15)
Rom 8:26-27 Anden stöder oss i vår svaghet Luk 11:1–4 Herre, lär oss att be
Reflektion
Gud tör...
”Älska varandra så som jag har älskat er” (Johannes 15:12b)
Kol 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla Joh 13:1–15; 34–35 Älska varandra
Reflektion
På kvällen före s...
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” (Johannes 15:4a)
Efes 3:14-21 Må Kristus genom tron bo i våra hjärtanLuk 2:41-52 Maria bevarade allt detta i sitt hjärta
Reflektion
Mö...
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a) 1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas
ReflektionResans början är ett möte...
Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz med temat ”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” kommer från Johannesevangeliet 15:1–17 och uttrycker...
GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING
Jag heter Mayvor Wärn-Rancken och jag är ERF:s nya generalsekreterare. Jag är pastor i Finlands svenska metodistkyrka. Jag har också varit distriktsföreståndare inom m...
Gud, vi ber för världen och USA...
Evangelisk-lutherska i Finland har fört lärosamtal med Ortodoxa kyrkan i Finland i 30 år. Mötet den 10 december, som på grund av coronapandemin hålls på distans, är det femtonde där kyrkorna träffas...
Bli kvar i min kärlek så bär ni rik
frukt (Joh 15:5–9)
Uppgiften är ett vikariat för perioden 11.1.-31.12.2021. Ansvarsveckans koordinator koordinerar och utvecklar de finska kyrkornas gemensamma människorättskampanj, Ekumeniska Ansvarsveckan (www.an...
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg hålls 10-11.10.2020 med temat Det dubbla kärleksbudet. Kyrkorna och kristna överallt får ta del i Guds mission, Missio Dei. Guds mission är kärlekens...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) har valt TM Mayvor Wärn-Rancken till ny generalsekreterare från och med november. Ekumeniska rådets generalmöte valde ny generalsekreterare på sitt möte 21.9.2020....
Sofia Forum Finland -klimatforumet arrangerades på initiativ av Ekumeniska Rådet i Finland i samarbete med Helsingfors universitets Institut för Atmosfärforskning (INAR), SITRA och Kulturce...
Ekumeniska rådet i Finland uppmanar till gemensam bön för den eldsvåda som drabbat flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. I det internationella flyktinglägret bor ca 13 000 asylsöka...
Hösten 2020 är fylld med evenemang vid Ekumeniska rådet i Finland. Vi kommer att bedöma vilka fysiska möten är möjliga att ordna med tanke på eventuella mötesrestriktioner på grund av koronaviruset i...
Vad är världsflyktingdagen?
FN:s internationella flyktingdag firas den 20 juni. Den sammanfaller i år med midsommardagen, som är J...
Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vida...
Ekumeniska Rådets i Finland styrelse har beslutat flytta Rådets generalmöte möte och -seminarium 21 september 2020 i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors där vi är Angliganska kyrkans...
Vi läser en av texterna för nästa års ekumeniska bönevecka för kristen enhet.

”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader...
Vi lever i en tid med undantagslagar orsakade av coronapandemin. Vårt samhälle har börjat trygga de svagaste riskgrupperna och strävar efter att garantera sjukhusvård åt dem som behöver det. Ma...
Besöket är inhiberad, vi utreder möjligheten att orda ett annat besök på hösten 2020.

Före detta ledande universitetspastor i London och ärkebiskopens sakkunnig inom högskol...
De finländska kyrkorna såväl som Ekumeniska Rådet i Finland har samarbetat aktivt med de religiösa ledarna för att upprätthålla samhällsfreden i Finland. Vi fördömer alla hatbrott mot andra reli...
Den 19 januari 2020 under Ekumeniska böneveckan för kristen enhet firades Tomasmässa i ekumenisk anda i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors. Ekumeniska rådets generalsekteretare Mari-Anna Auvinen...
Denna vecka kommer de kristna kyrkorna ihåg Jesu dop. Den ortodoxa kyrkan firade Teofania den 6 januari och den lutherska kyrkan minns Jesu dop söndagen den 12 januari. Från Jesu dop vidgas per...
Tjänsten tillsätts för fem år från och med den 1 november 2020. ERF är ett samarbetsorgan, en samtalsplattform, ett verkställande organ och ett expertforum för i Finland verkande kyrkor, kristna...
Apostlagärningarna 28:8–10 Publius far låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter det kom också de andra sju...
Apostlagärningarna 28:3–6
Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och högg sig fast vid hans hand. När de infödda såg ormen hä...
Apostlagärningarna 28:1–2, 7
”När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. De infödda var ytterst vänliga mot oss; de tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna o...
Apostlagärningarna 27:33–36
”Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. ’Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta, det behöver ni...
Apostlagärningarna 27:23–26 ”I natt kom en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, och han sade: ’Var inte rädd, Paulus. Du skall stå inför kejsaren, och alla som är med d...
Apostlagärningarna 27:22, 34 ”Nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv skall gå förlorade, bara skeppet… Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå…”
Psaltaren 27Matt...
Apostlagärningarna 27:20”Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn, och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning.”
Psaltaren 119:105–110Markus 4:35–41 ...
Apostlagärningarna 27:18–19, 21 ”Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten, och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst överbord… Ingen h...
Gästfrihet är i kristna och ekumeniska sammanhang ett bekant och viktigt tema. Abrahams gästfrihet lyfts ofta fram som en gästfrihetens ikon. Kärleken inom Treenigheten styr och förpliktigar också all...
Forskardoktor Sara Gehlin föreläste om receptiv ekumenik på Ekumeniska Rådets höstseminarium i Joensuu den 12 november 2019. Den receptiva ekumeniken är en modell för dialog som utgår inte från fråg...
Plakat om två ekumeniska böndagar år 2020
De visade oss särskild omsorg (Apg. 27:17–28:10)


Temat för böneveckan 2020, De visade oss särskild omsorg, komm...
Seminarium den 8 oktober 2019, Kulturcentret Sofia (Kallviksuddsvägen 35, Helsingfors)
Den kristna gemensamma ekumeniska missionshelgen firar vi 12-13 oktober 2019 under temat Tacksamhet. Kyrkornas gemensamma mission har återupplivats efter Kyrkornas världsråds möte i Arusha, Ta...
Äktenskapsforskaren och prästen Emma Audas (ev.luth.) medverkar i ett seminarium om äktenskapet tisdagen den 10 september kl. 12-15 i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Temat för semin...
Dokumentet Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad publiceradess av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) den 12 juni 2019. Dokumentets syfte är att hjälpa och stöda kyrkornas och församlingarnas m...
Klimatuppvärmningen och dess inverkan på naturen som hotar hela skapelsen har varit bekant i forskarkretsar i många år. Också kyrkorna i den globala ekumeniska rörelsen har länge uppmärksammat klima...
Religionsfriheten garanterar att alla får tro och leva enligt sin egen övertygelse. Men hur blir det när övertygelser möts eller kommer i konflikt med lagar och förordningar? Hur kan vi leva...
Vi kommer från öst och väst, vi kommer från syd och nord. Att sitta till bords med Jesus en gång och höra Hans välkomstord. Jag kommer idag från nord – steg på tåget kl. 6.48 och kom fram h...
Författare och förkunnare Runar Eldebo var gästtalare vid ett seminarium som ERF:s Sektions för finlandssvensk ekumenik ordande den 30 januari 2019 i Andreaskyrkan i centrum av Helsingfors. Föredr...
För ett par år sedan kom det plötsligt 30.000 flyktingar till vårt land. Trots att det här bara motsvarade en halv % av Finlands befolkning krisade många system, inte minst inom politiken...
Anmälningar senast 31.1.2019 till Nora Repo-Saeedille (, 09 2340 2525).
Tid: 30.1.2019 kl. 12-14. Servering från kl. 11.30 Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
Jesu bön om enhet förpliktar varje kristen kyrka till samtal och samarbete med...
Herren är mitt ljus och min räddning
Kvinna, din tro är stark
 Herren Sebaot är hans namn
Att bära ett glädjebud till de fattiga
Nöj er med vad ni har
Nådig och barmhärtig är Herren
Vad ni säger skall vara ja eller nej
Låt rätten välla fram som vatten
Viktiga teman och uppgifter kallar oss till gemensam bön i januari 2019, när vi firar ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Ekumeniska böneveckans tema ”Var ärliga och rättvisa” är en up...
Republikens president Sauli Niinistö har den 28 november 2018 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2019. Ekumeniska böneveckans tema Var ärliga och rättvisa påmi...
Den årliga utmärkelsen Ekumenisk gärning gick i år till den ekumeniska påskvandringen i Kuopio. Diplomen överlämnades vid Ekumeniska Rådets höstmöte 12.11.2018 i Jyväskylä av ordföranden, ä...
Ekumeniska Rådet i Finland, samlat till höstmöte i Jyväskylä 12.11.2018 valde enhälligt evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma till ny ordförande. Ordförandens mandatperiod är...
Learn about Christian faith from different churches and denominations. Find out about the ecumenical movement. Make new friends and discover a wonderful city.

Be1 (BeOne) -Ecumenical Course wi...
Gud, vi ber för alla kvinnor och flickor, som likt Noomi och Rut begett sig iväg i hopp om att hitta mat för att överleva.Vandra du med dem, liksom du gick med ditt folk genom öknen. Beskydda dem som...
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas den andra helgen i oktober (från lördag till söndag).
I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomis...
Biträdet är en person som barnet utsett och som känner barnets situation och asylprocessen kring barnets familj. Biträdet känner familjen och barnet upplever biträdet som en trygg och pålitlig vuxen.
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars 2018 behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från l...
Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
Tänk också på andras bästa
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Er kropp är den heliga Andens tempel
Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten
När Harriet och Marcus Henricsson vigdes i Purmo baptistkyrka för 23 år sedan gjorde de samtidigt lokal kyrkohistoria.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Helsingin poliisilaitoksen myöntämä pienkeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1063 ja keräys on käynnissä 16.09.2021 - 15.12.2021 koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en småskaliga penninginsamling med tillstånd från polisinrättningen i Helsingfors. Insamlingsnumret är RA/2020/1618. Insamlingen pågår 16.09.2021 - 15.12.2021. (eller tills insamlingsmålet nås) i hela Finland förutom på Åland.