SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Ekofastan 2023 uppmuntrar till vardagshandlingar och framtidshopp

Kampanjen Ekofasta bjuder oss att stanna upp några veckor inför påskfirandet för att tänka över hur vi kan ta hand om skapelsen bättre. Kampanjen pågår under kyrkoårets fastetid inför påsken som i år infaller 22.2–8.4. Temat för Ekofastan 2023 är Vardagshandlingar och framtidshopp.

 

Kampanjen vill erbjuda en annan synvinkel på den traditionella fastan. Ekofastan lyfter fram omsorg om miljön, måttfullhet och en hållbar livsstil. Den innehåller också element av den traditionella fastan, till exempel att skala av, stanna upp och förbereda sig för påsken.

 

Under 2023 genomför Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland kampanjen Ekofasta på svenska tillsammans med samarbetspartnerna Finlands Svenska Scouter, Finska Missionssällskapet, och Finlands svenska Marthaförbund.

Att göra något tillsammans känns mer meningsfullt

– Genom att göra små saker som gynnar miljön mår man också själv bättre. Klimatångesten minskar då kunskapen om hållbarhet och möjligheterna att göra hållbara val i vardagen ökar. Speciellt om man gör saker tillsammans, säger koordinator med ansvar för utveckling av scoutfostran och program Gunilla Edelmann på Finlands Svenska Scouter.

Goda klimatnyheter ger hopp

Årets kampanj fokuserar också på att sprida hopp. Det kan man till exempel göra genom berättelser om var konkreta miljöåtgärder har gett resultat. Ett sådant exempel är trädplantering i södra Afrika.

Att plantera träd är ett av de viktigaste och effektivaste sätten att bromsa klimatförändringen eftersom träden binder koldioxid ur atmosfären.  

– Skogarna spelar en avgörande roll i arbetet för att bromsa klimatförändringen. Skogarnas förmåga att binda koldioxid och lagra det i biomassan och marken minskar koldioxiden i atmosfären. Träd är också mycket viktiga för att minska erosionen, förklarar Elina Lehikoinen, sakkunnig i klimatarbete på Finska Missionssällskapet. 

Finska Missionssällskapet gör omfattande miljöinsatser inom ramen för sitt mission- och biståndsarbete.

När du själv mår bra orkar du göra goda klimatval

– Ibland börjar hållbarhet inte med plaståtervinning och vegetariska dagar utan inifrån. När du hittar de saker som får dig att orka i din vardag hjälper det dig också att göra klokare val för klimatet och miljön, säger sakkunnig i webbkommunikation Emelie Wikblad på ev.luth Kyrkostyrelsen.

 

Wikblad har arbetat bland annat med att ta fram korta meditationer att lyssna på som ett andningshål i vardagen. Meditationerna uppmanar till att skala bort det överflödiga och fokusera på vad som verkligen är viktigt. Att stanna upp, att förundras över naturen och det vackra i det enkla.

Konkreta tips för dig som vill vara klimatsmart

Ekofastan ansluter sig till kampanjen Snäppet svalare som flera nationella myndigheter startade i oktober med anledning av det utmanande energiläget. Bakom kampanjen står bland andra statsrådets kansli. 

Tips på att vara klimatsmart i hemmet ingår också i kampanjen Ekofasta och de har tagits fram av Finlands svenska Marthaförbund.

 
– Det finns många områden i hemmet där vi kan vara klimatsmarta. En stor del av vår klimatpåverkan skapas av det vi äter. Kanske blir din ekofastautmaning att eliminera ditt matsvinn, föreslår hushållsrådgivare Elisabeth Eriksson på Marthaförbundet.

 

Kampanjen Ekofasta syns främst på webben och sociala medier. Den syns också i evenemang som ordnas av församlingarna. Till exempel ordnar Borgå svenska domkyrkoförsamling ett lopptorg för barnkläder och -prylar på lördag 4 mars klockan 10 i Domprostgården på Finnbyvägen 6 i Borgå.

 

Kampanjen Ekofasta ordnades första gången 2012. 

 

Mera information:
 

   

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.