SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

 Aktuellt


I slutet av maj, 24-26.5.2023, deltog Ansvarsveckans koordinator Sarah Tiainen i Theobalt Conference i Köpenhamn. Theobalt Network är ett nätverk av romersk-katolska, ortodoxa och evangelisk-lut...
GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING: EXEMPLETS MAKT
I maj inleddes regeringsförhandlingar mellan Samlingspartiet, Sannfinländarna, Kristdemokraterna och Svenska folkpartiet. Petteri Orpo från Samlingspar...
Europeiska kyrkokonferensen (Conference of European Churches CEC) samlas till generalkonferens i Tallinn 14–20.6.2023. Generalkonferensens uppgift är bland annat att utvärdera CEC:s verk...
Ekenäs är en liten, gemytlig stad i Västra Nyland. Egentligen är den en tätort i Raseborgs stad. Ekenäs slogs samman med Karis och Pojo 2008/2009 och den nya kommunen fick namnet Raseborg. Sven...
Svenska bibelsällskapets generalsekreterare Anders Göranzon besökte Ekumeniska Rådet onsdagen den 26 april 2023. Göranzon höll huvudanförandet vid seminariet Bibeln och yttrandefriheten som höll...

Ekumeniska Rådet i Finland vill genom utmärkelsen Ekumenisk gärning 2022 uppmärksamma gemensamma kristna insatser där man hjälpt dem som drabbats av kriget i Ukraina. Exempel...

Dag och tid: Onsdag 26.4.2023, 13:30–15:45
Plats: Mikael-salen, Södra kajen 8, 00130 Helsingfors


Religionsfrihetslagen fyller 100 år i år. Välkommen t...
Biskop Daniel (biskop för Irak och Mellanöstern, Ancient Church of the East) talade vid ett evenemang som Open Doors ordnade i Helsingfors den 10 mars 2023 om hur det är att leva som kristen i...
Rektorn för Meninghetsfakulteten (MF) i Oslo, Norge, doktor Hilde Marie Movafagh besökte Ekumeniska Rådet i Finlands kansli den 9.3.2023. Hon deltog i de internationella dagarna för praktisk te...
Ekumeniska Rådet i Finland hyr ut ett av sina arbetsrum (20m2) till en utomstående, tillförlitlig hyresgäst.
Hyran är ca. 400 €/mån och innehåller kontorsmöblemang, gemensamt kök och toaletter. H...
GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING: RELIGIONSFRIHET - RELIGIONSFRIHET ELLER FRIHET FRÅN RELIGION
Vi firar jubileumsåret av den finska religionsfrihetslagen. Det är 100 år sedan lagen trädde i kraft den...
Kampanjen Ekofasta bjuder oss att stanna upp några veckor inför påskfirandet för att tänka över hur vi kan ta hand om skapelsen bättre. Kampanjen pågår under kyrkoårets fastetid inför påsken som i...
Församlingar agerar för Ukraina – Kyrkklockor för fred ringer runt om i landet
Församlingarna ordnar 24 februari 2023 evenemang där man minns offren för kriget och ber för det ukrainska folket...
Seminarium på kvinnodagen 8.3.2023 kl. 12.30-15Mikael-salen, Södra kajen 8, Helsingfors och på distans
Ekumeniska Rådet i Finland uppmanar alla församlingar över samfundsgränserna att ringa i kyrkklockor eller på annat sätt symboliskt uttrycka sitt stöd på årsdagen av utbrottet av angreppskriget fredag...
Dessa olika modeller för ekumeniska bönestunder har sammanställts för att uppmuntra kristna att i allt högre grad be tillsammans på olika orter i Finland. Samhällsfrågorna kan vara lokala aktuella...
Nätverket av nordiska ekumeniska råd har träffats i Sundvolden i Norge den 30 januari-1 februari 2023 för att diskutera frågor som mission, migration och lokal ekumenik. Gruppen har också besökt ön Ut...
Sergei, biskopen av Fredrikshamn, deltar som representant för Finlands ortodoxa kyrka i den ekumeniska S:t Henriks delegation som besöker Rom den 16-21 januari 2023 under ledning av biskop Kaisamar...
Bibeltexter
Ps 82:1-4 Ge de svaga och faderlösa deras rätt, låt de hjälplösa och fattiga få rättvisa
Luk 18:1-8 Skulle då inte Gud låta sina utvalda få sin rätt, när de ropar till honom dag ochn...
Bibeltexter
Job 5:11-16 Det tänds ett hopp för den fattige, och ondskan tvingas till tystnad.Luk 1:46-55 Han störtar härskare från deras troner, och han upphöjer de ringaReflektionJob levde et...
Bibeltexter
Hes 34:15-20 Jag skall leta efter de vilsegångna ochhämta hem de bortsprungna, jag skallförbinda de skadade, hjälpa de sjuka och se till de starka och välmående.Matt 25:31-40 Sanne...
Bibeltexter
Ps 137:1-4 De som höll oss fångna bad oss attsjunga, de som släpat bort oss bad omglada visor: ”Sjung för oss en sång frånSion!”Luk 23.27-31 Jerusalems döttrar, gråt inte över mig,gråt...
Bibeltexter
Pred 4:1-5 Vidare såg jag alla de våldsdåd som begåsunder solen: de förtryckta gråter meningen tröstar dem, förtryckaren övar våldmot dem men ingen hjälper dem.Matt 5:1-8 … Saliga de so...
BibeltexterMika 6:6-8 Det enda Herren begär av dig: att du gördet rätta, lever i kärlek och troget hållerdig till din Gud.Mark 10:17-31 Gode mästare, vad skall jag göra för attvinna evigt liv?
Refl...
Bibeltexter
Ords 21:13-15 Att rätt skipas är den rättfärdiges glädjemen ogärningsmannens fasa.
Matt 23:23-25 Rättvisa, barmhärtighet, trohet. Detgäller att göra det ena utan att försummadet andr...
BibeltexterJes 1:12-18 Lär er göra det goda. Sträva efter rättvisa,stöd den förtryckte. För den faderlösestalan, skaffa änkan rätt.
Luk 10:25-36 ”Och vem är min nästa?”
ReflektionEnligt Jesa...
Den ekumeniska böneveckan för kristen enhet är en internationell bönerörelse. Den ekumeniska böneveckan inleds idag. Den har en lång tradition och har firats i över hundra år. Över hela världen be...
På kommande: Kvinnodagsseminarium 8.3 kl. 12.30-15 i Kyrkans hus (Södra kajen 8) eller på distans.Hur bryter vi ner barriärer i arbetslivet? Konkreta lösningar: Vad kan kyrkorna göra för att stär...
Varje år reser en representant för katolska kyrkan, en biskop från Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland och en biskop för den ortodoxa kyrkan och till Rom under Böneveckan för kristen enhe...
De kyrkliga ledarna vädjar till migrationsverket, producenter för mottagningsförläggningstjänster och beslutsfattare att se till att religionsfriheten för boende på mottagningsförläggningar r...
Böneveckan för kristen enhet är världens största ekumeniska manifestation som genomförs samtidigt i cirka 120 länder. Den infaller 18-25 januari, alltid samma datum varje år. Årets 2023 materia...
Nyhetsbrev 4/2022
Generalsekreterarens hälsning: Julen handlar om glädjen att geInflationen i Europa, de stigande värme- och elpriserna och den geopolitiska osäkerhet...
Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en gruppresa (på finska) till Roms heliga platser den 16-21.3.2023
Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken besökte Kristuskyrkan i Helsingfors andra söndagen i advent 2022. Hon berättade om Ekumeniska Rådets i Finland verksamhet samt predikade på gudstjänsten. D...
Söndagen den 13.11.2022 fylldes Berghälls evangelisk-lutherska kyrka i Helsingfors till bristningsgränsen för en afrikansk mässa som arrangerades av African Catholic Chaplaincy Finland (ACCF),...
Danske Kirkers Råd (DKR) ordnade ett webbinarium den 22.11.2022 kring Limadokumentet, som utgavs av Kyrkornas Världsråd, på Faith & Order-möte i Lima 1982. Limadokumentet nämns också...


Torsdagen den 10 november inledde Sveriges kristna råd (SKR) sitt 30-årsfirande och det gjordes med en högtidlig jubileumsgudstjänst i S:ta Clara kyrka i centrala Stockh...
Republikens president Sauli Niinistö har den 17 oktober 2022 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2023:


Plakat om två ekumeniska böndagar år 2023
...

Vad är andligt våld? Hur kan man känna igen det? Vad måste man vara uppmärksam på? Hur bemöter man det? Hur går man vidare/vem kan man kontakta? Dessa frågor samlade över fyrtio...
Finlads svenska metodistkyrka hade sin årskonferens i Grankulla 21-25.9. med temat"Olika tillsammans". Styrelsemedlemmen Markus Österlund hade hälsningsord från Ekumeniska Rådets i Finland styre...
Annamari Moilanen är delegat till Kyrkornas världsråds generalförsamling som representant för Finlands ortodoxa kyrka. Hon studerar ortodox teologi i Joensuu och studerar kyrkomusik.
...
Vid Kyrkornas världsråds generalförsamling i Karlsruhe, Tyskland, finns ett tältområde där olika kristna organisationer och föreningar kommer presenterar sin verksamhet. En av dessa är Glo...
Pastor Sharon Hollis och pastor Mark Kickett kommer från Uniting Church i Australien (UCA). Hon är delegat för kyrkan och han fungerar som rådgivare för delegaterna på Kyrkornas världsrådsmöte i Karlr...
Kan du berätta vem du är och var du kommer ifrån?

Mitt namn är Dr. Jeff Woods. Jag arbetar för American Baptist Churches USA som generalsekreterare. Jag kommer från Förenta...
Pauline Patricia kommer från en protestantisk kyrka i Indonesien (GPIB). Hon är teologiestuderande och är med i GETI-programmet. Hon närvarar generalförsamlingen i egenskap av GETI-student.
GE...
Pastor TD Jong Chun Park från Metodistkyrkans världsråd hälsade metodisterna välkomna till Karlsruhe metodistkyrka. Afrika, Asian, Europa, Latinamerika,Karibiska öarna, USA, Stilla havets område samla...
Kyrkornas världsråds kampanj "Thursdays in Black" motsätter sig sexuellt och könsrelaterat våld.Könsrelaterat våld är en tragisk verklighet i alla länder. Våldet är ofta dolt och offren är ofta tysta...
Rolf Steffansson är inbjuden representant från Finska missionssällskapet, där han jobbar som verksamhetsledare. Jag frågade om hans intryck inför Kyrkornas världsråds generalmöte.
Rolf Steffa...
Det årliga trepartsmötet mellan Suomen vapaakristillinen neuvosto (SVKN), Frikyrklig Samverkan (FS) och Evangelisk-lutherska kyrkan hölls den 25 augusti 2022 i Helsingfors.


...
Kyrkornas världsråd (World Council of Churches, WCC) samlas till sin elfte generalkonferens i Karlsruhe i Tyskland 31.8–8.9.2022. Temat för mötet är Kristi kärlek driver världen till enhet och förso...
Generalsekreterarens hälsning: Hjärtats ekumenik
Kristna från hela världen, från olika samfund, traditioner och kulturer kommer att samlas till Kyrkornas världsråds (WCC) generalförsamling i...
Onsdagen
den 12 oktober 2022 kl. 13–15
Ekumeniska Rådets kansli är stängt 1-31 juli 2022.
Må din väg gå dig till mötesoch må vinden vara din vänoch må solen värma din kindoch må regnet vattna själens jordoch tills vi möts igenmå Gud hål...
Pingstkyrkan i Finland, eller Suomen Helluntaikirkko på finska, ordnade en midsommarkonferens i Iso Kirja i Keuruu 23-26.6.2022. Evenemanget hålls varje år och lockar många människor från hela...
Inbjudan
Ta lyra på den där kyrkgrejen! – Trovärdig journalistik om kyrkorVarför reduceras så mycket av trossamfundens verksamhet till sensationella rubriker om riksdagsledamot Päivi Räsänens rätte...
På måndag 9 maj klockan 15 ordnar tre kyrkosamfund en gemensam bön för Ukraina och för freden. Bönestunden ordnas på gården till S:t Henriks katedral, bara ett stenkast från Rysslands ambassad...
Vid ett extra sammanträde den 30 april beslöt Nordeuropas och Eurasiens centralkonferens med 98 procents majoritet att tillfälligt och med omedelbar verkan flytta den provisoriska årskonferensen f...
GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING: EKUMENISK DIAKONI
Rysslands attack i Ukraina har förorsakat en stor flyktingvåg i Europa. Världen förändrades den 24.2.2022 när vi hörde att Ryssland...
ERR:s kansli önskar alla en välsignad stilla, stora veckan och påskglädje!


Himmelske Fader,Kristus har uppstått från de döda.Med sin död besegrade han dödenoch gav liv åt dem so...
De europeiska kyrkornas flyktingkommission (CCME) har gjort ett uttalande som undertecknats av en bred skara europeiska kyrkoledare. Evangelisk-lutherska kyrka i Finland och Ortodoxa kyrkan i...
Ekumeniska Rådet i Finland har fått förfrågningar om församlingarnas möjlighet att informera on sin verksamhet vid förläggningarna. Tillvägagångssätten varierar från enhet till enhet på olika håll...
Ekumeniska Rådet i Finlands styrelse har beslutit att ge utmärkelsen Ekumenisk gärning 2021 till samarbetet mellan ämnesföreningarna vid Östra Finlands universitet Fides Ostiensis och Pistis. Ri...
Den åtstramade situationen mellan Ryssland och Ukraina väcker stor oro överallt i världen nu när Ryssland anfallit Ukraina. Finlands religiösa ledare är oroade över Rysslands agerande och uppman...
Den eskalerande konflikten mellan Ryssland och Ukraina väcker rädsla och oro bland människor i Finland och runtom i världen. Finland följer med situationen med noggrannhet. De kyrkliga ledarna...
Gud, du som är kärlek (1 Joh 4:8), vars kärlek strömmar över hela jorden, hjälp oss ta emot den.
Lär oss att se på varandra och allt skapat med kärlek. Förlåt oss när vi inte älskar var...
Världsböndagen firas i mer än 170 länder runtom på vår jord den första fredagen i mars. Böner bes på mer än 1 000 språk, med början när gryningen kommer till Tonga och slutar 40 timmar senare i Al...
Finlands svenska baptistsamfund, Suomen Baptistikirkko och Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland möttes för nionde gången till lärosamtal den 13 januari 2022. Tidigare har samtal hållits åren 1...
De tog en annan väg hem till sitt land(Matteus 2:11)
Jeremia 31:31–34 Jag skall sluta ett nytt förbund med IsraelPsaltaren 16 Du visar mig vägen till livEfes 4:20-23 Se till att ni förnyas i an...
De öppnade sina kistor och räckte fram gåvor: guld och rökelse och myrra(Matteus 2:11)
Hosea 6:1–6 Ty jag vill se kärlek, inte slaktofferPsaltaren 100 Gå in genom hans portar med tacksägelse, kom t...
De fann barnet och Maria, hans mor, och föll ner och hyllade honom
(Matteus 2:11)
2 Mos 3:1–6 Mose skylde sitt ansikte. Han vågade inte se på Gud.Psaltaren 84 Ljuvlig är din boning, Herre Sebaot...
Stjärnan som de hade sett gå upp gick före dem(Matteus 2:9) 2 Mos 13:17-14:4 Herren gick framför dem i en molnpelarePsaltaren 121 Jag ser upp emot bergen: varifrån skall jag få hjälp?Upp 22:5-9 H...
Du Betlehem …är ingalunda ringast(Matteus 2:6)
Mika 5:2-5a, 7–8 Från dig … skall jag låta en härskare över Israel kommaPsaltaren 23 Herren är min herde, ingenting skall fattas mig1 Petr 2:21-25 Nu...
När kung Herodes hörde detta blev han oroad, och hela Jerusalem med honom (Matt 2:3)
Nehemja 4:18-21 Vi fortsatte arbetet … från gryningen till dess att stjärnorna började synasPsaltaren 2:1–1...
”Var finns judarnas nyfödde kung?”(Matt 2:2)
Jeremia 23:1–6 Han skall vara konung och härska medvishetPsaltaren 46 Han gör slut på krigen över hela jordenFil 2:5–11 Han …vakade inte över sin jämlik...
Vi såg hans stjärna i öster(Matt 2:2)
Sakarja 4:1–7 Jag såg ett lampställ, helt av guldPsalt 139:1–10 Du skulle nå mig även där och gripa mig med din hand2 Tim 1:7–10 Den nåd som han skänkte oss i...
I en videohälsning pastor Marjan Roayaii från Finlands svenska metodistkyrkan berättar om den gemensamma bönens betydelse. Royaii kommer ursprungligen från Mellanöstern, där...
Böneveckan för kristen enhet är en internationell bönerörelse som innefattar åtta dagars bön för kristen enhet. Ekumeniska böneveckan firas varje år 18-25 januari. Tema för året 2022 är: Vi har...
Ekumeniska böneveckan för kristen enhet firas 18-25 januari 2022 - materialet finns på adressen: ekumenia.fi/boneveckan2022Ekumeniska Rådet i Finlands långvarige ekonomiansvariga Perry Johansson går i pension 1.1.2022, men redan nu har han tagit ett steg tillbaka och tar ut alla sina semesterdagar innan pensionsdag...
Böneveckan för kristen enhet firas 18-25 januari 2022. Materialet för böneveckan år 2022 har förberetts av Kyrkornas råd i Mellanöstern och temat kommer från Matteus evangliets an...
Spelreglerna för respektfullt bemötande har sammanställts på fyra olika orter (Tammerfors, Åbo, Kuopio, Helsingfors) under skolningstillfällena som ordnades åt församlingsarbetare, volontärer o...
Den här modellen för en jämställdhets- och likabehandlingsplan är avsedd att användas inom jämställdhets- och likbehandlingsplaneringen i kristna kyrkor, samfund och organisationer samt som stö...
Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) har samlats till höstmöte i Uleåborg 2-3.11.2021. Rådet valde enhälligt ev.luth. kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma till sin ordförande i mötet 2.11.2021. Ordförande...
Agricola svenska församling och Lovisa svenska metodistförsamling ordnade en ekumenisk kväll i Lovisa. Från vänster kantor Rita Bergman , kyrkoherde Stina Lindgård, metodistpastor Birgit Grönqvist...
Kan Bibeln, den kristna tron och teologiska reflektioner vara till hjälp när man vill uppnå hållbarhetsmålsättningarna? Denna fråga är i fokus i Ekumeniska Rådet i Finlands publikation Hållbarhetsboke...
“Vi har sett hans stjärna gå upp och kommer för att hylla
honom.” (Matt 2:1-12)
Kyrkornas gemensamma människorätts- och ansvarskampanj, Ekumeniska ansvarsveckan, hålls 17-24 oktober 2021. Temat är Måttlighet. Temat grundar sig på FN:s Agenda 2030 om hållbar utveckling och d...
Den kristna gemensamma ekumeniska missionshelgen firar vi den 9 -10.10.2021. Temat för detta år är Tro och otro. Kyrkorna får fira den gemensamma missionshelgen och bli påminda om att grunden f...
Fredangen den 10 september 2021 besökte ERF biskop Kaisamari Hintikka (Esbo ev.luth. stift). Man samtalade bland annat om ekumenik och religionsdialog, eftersom biskop Hintikka är viceordfö...
Tuula och Nils-Gustav Sahlin från Helsingfors svenska metodistförsamling besökte ERF:s kansli den 24 augusti 2021. Generalsekreterare Mayvor Wärn-Rancken berättade om Ekumeniska Rådets arb...
20.8.2021

Situationen i Afghanistan har förvärrats snabbare än man kunnat förutse efter att de internationella styrkorna lämnat landet. Säkerheten i Afghanistan har dock...
Helige Gud,tack att du har skapat oss var och en till din avbild.Tack att vi alla, som dina avbilder, är oändligt värdefulla:kvinnor och män, flickor och pojkar, fria och fängslade, de som lämnat sina...
Svenska sektionen i Ekumeniska Rådet i Finland hade besök av Frikyrklig Samverkan rf:s ordförande Carsten Berglund. Han berättade om FS's arbete och verksamhet.
En inspelning av webbinariet finns  på Youtube.
Vill
du understöda den ekumeniska verksamheten via Ekumeniska Rådet i Finland?
Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik vill bredda förståelsen för hur kristna i olika kyrkor och församlingar...
Ekumeniska Rådet i Finlands ordförande ärkebiskop Tapio Luoma överräckte en utmärkelse på distans vid Rådets vårmöte 21.4.2021. Utmärkelsen gavs till utvecklarna av mobilappen Domini Life, Mervi...
Ett ekumeniskt webbinarium: Majoritet och minoritet i ett föränderligt kyrkligt landskap
Tid och plats: tisdag 11.5 kl. 10–12 via Teams
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ek...
Tillkomme ditt rike (Thy Kingdom Come) är en världsvida bönerörelse som inbjuder kristna överallt i världen till att be att nya människor skulle finna Jesus. Dagarna för bönerörelsen är från Kr...
Om man gjorde en snabb gallup ute på stan skulle man snabbt få den bilden att julen är den viktigaste högtiden inom kristendomen. Den bilden är dock helt fel. Julen är kanske den högtid som får...
Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) deltar i Yles och stiftelsen Dialogpaus Bra sagt –projekt. Projektet är ett mångårigt (2021-2026) samtalskultursprojekt där man strävar till att styrka de bästa...
Earth Hour är ett världsvitt klimatevenemang där var och en kan stå upp för naturen och klimatet. Alla ljus släcks för en timme på lördag 27.3.2021 kl. 20.30–21.30. Earth Hour ordnas av världsnaturfon...
Generalsekreterarens hälsning: 100 dagar i mätaren
Jag har nu fungerat lite över hundra dagar som generalekreterare i ERF. Den här tiden är inte så lå...
21 april 2021 kl. 10:30-15:15 
Workshoppen riktar sig till ERF:s medlems- och partnerskapsorganisationer och övriga som är intresserade av strategiarbete.
Ekumeniska böneveckans Tillsammans-kväll ordnades den onsdagen den 20.1 som ett samarbete mellan Agricola svenska församling och Lovisa svenska metodistförsamling. Bönestunden streamades och kans ses...
”För att min glädje skall vara i er och er glädje bli fullkomlig” (Johannes 15:11)
Kol. 1:15-20 I honom hålls allting samman Mark 4:30-32
Reflektion
Kristushymnen...
”Jag är vinstocken, ni är grenarna” (Johannes 15:5a)
1 Kor 1:10-13; 3:21-23 Är Kristus delad? Johannes 17:20-23 Liksom vi är ett
Reflektion
På kvällen före sin död bad J...
”Bär frukt som består” (Johannes 15:16b)
1 Mos 18:1–5 Abraham tar emot änglarna vi Mamres lundMarkus 6:30-44 Jesu medlidande med folkmassorna
Reflektion
När vi låter os...
”Ni är redan ansade genom ordet…” (Johannes 15:3)
5 Mosebok 30:11–20 Guds ord är mycket nära dig Matteus 5:1–12 Saliga är ni
Reflektion
Guds ord är mycket nära o...
”Jag kallar er inte längre tjänare… jag kallar er vänner” (Johannes 15:15)
Rom 8:26-27 Anden stöder oss i vår svaghet Luk 11:1–4 Herre, lär oss att be
Reflektion
Gud tör...
”Älska varandra så som jag har älskat er” (Johannes 15:12b)
Kol 3:12-17 Kläd er i innerlig medkänsla Joh 13:1–15; 34–35 Älska varandra
Reflektion
På kvällen före s...
”Bli kvar i mig, så blir jag kvar i er” (Johannes 15:4a)
Efes 3:14-21 Må Kristus genom tron bo i våra hjärtanLuk 2:41-52 Maria bevarade allt detta i sitt hjärta
Reflektion
Mö...
”Ni har inte utvalt mig, utan jag har utvalt er” (Joh 15:16a) 1 Mosebok 12:1–4 Abrahams kallelse Joh 1:35-51 De första lärjungarna kallas
ReflektionResans början är ett möte...
Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz med temat ”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” kommer från Johannesevangeliet 15:1–17 och uttrycker...
GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING
Jag heter Mayvor Wärn-Rancken och jag är ERF:s nya generalsekreterare. Jag är pastor i Finlands svenska metodistkyrka. Jag har också varit distriktsföreståndare inom m...
Gud, vi ber för världen och USA...
Evangelisk-lutherska i Finland har fört lärosamtal med Ortodoxa kyrkan i Finland i 30 år. Mötet den 10 december, som på grund av coronapandemin hålls på distans, är det femtonde där kyrkorna träffas...
Bli kvar i min kärlek så bär ni rik
frukt (Joh 15:5–9)
Uppgiften är ett vikariat för perioden 11.1.-31.12.2021. Ansvarsveckans koordinator koordinerar och utvecklar de finska kyrkornas gemensamma människorättskampanj, Ekumeniska Ansvarsveckan (www.an...
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg hålls 10-11.10.2020 med temat Det dubbla kärleksbudet. Kyrkorna och kristna överallt får ta del i Guds mission, Missio Dei. Guds mission är kärlekens...
Ekumeniska rådet i Finland (ERF) har valt TM Mayvor Wärn-Rancken till ny generalsekreterare från och med november. Ekumeniska rådets generalmöte valde ny generalsekreterare på sitt möte 21.9.2020....
Sofia Forum Finland -klimatforumet arrangerades på initiativ av Ekumeniska Rådet i Finland i samarbete med Helsingfors universitets Institut för Atmosfärforskning (INAR), SITRA och Kulturce...
Ekumeniska rådet i Finland uppmanar till gemensam bön för den eldsvåda som drabbat flyktinglägret Moria på ön Lesbos i Grekland. I det internationella flyktinglägret bor ca 13 000 asylsöka...
Hösten 2020 är fylld med evenemang vid Ekumeniska rådet i Finland. Vi kommer att bedöma vilka fysiska möten är möjliga att ordna med tanke på eventuella mötesrestriktioner på grund av koronaviruset i...
Vad är världsflyktingdagen?
FN:s internationella flyktingdag firas den 20 juni. Den sammanfaller i år med midsommardagen, som är J...
Utmärkelsen Den ekumeniska gärningen beviljas även i år. Genom utmärkelsen lyfter man fram ett ekumeniskt initiativ eller en verksamhet som stärker den ekumeniska attityden och för vida...
Ekumeniska Rådets i Finland styrelse har beslutat flytta Rådets generalmöte möte och -seminarium 21 september 2020 i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors där vi är Angliganska kyrkans...
Vi läser en av texterna för nästa års ekumeniska bönevecka för kristen enhet.

”Om ni blir kvar i mig och mina ord blir kvar i er, så be om vad ni vill, och ni skall få det. Min fader...
Vi lever i en tid med undantagslagar orsakade av coronapandemin. Vårt samhälle har börjat trygga de svagaste riskgrupperna och strävar efter att garantera sjukhusvård åt dem som behöver det. Ma...
Besöket är inhiberad, vi utreder möjligheten att orda ett annat besök på hösten 2020.

Före detta ledande universitetspastor i London och ärkebiskopens sakkunnig inom högskol...
De finländska kyrkorna såväl som Ekumeniska Rådet i Finland har samarbetat aktivt med de religiösa ledarna för att upprätthålla samhällsfreden i Finland. Vi fördömer alla hatbrott mot andra reli...
Den 19 januari 2020 under Ekumeniska böneveckan för kristen enhet firades Tomasmässa i ekumenisk anda i Mikael Agricola kyrkan i Helsingfors. Ekumeniska rådets generalsekteretare Mari-Anna Auvinen...
Denna vecka kommer de kristna kyrkorna ihåg Jesu dop. Den ortodoxa kyrkan firade Teofania den 6 januari och den lutherska kyrkan minns Jesu dop söndagen den 12 januari. Från Jesu dop vidgas per...
Tjänsten tillsätts för fem år från och med den 1 november 2020. ERF är ett samarbetsorgan, en samtalsplattform, ett verkställande organ och ett expertforum för i Finland verkande kyrkor, kristna...
Apostlagärningarna 28:8–10 Publius far låg till sängs med feberanfall och svår diarré. Paulus gick in till honom, bad och lade händerna på honom och botade honom. Efter det kom också de andra sju...
Apostlagärningarna 28:3–6
Paulus drog ihop ett fång torrt ris, och då han lade det på elden kom en huggorm fram på grund av värmen och högg sig fast vid hans hand. När de infödda såg ormen hä...
Apostlagärningarna 28:1–2, 7
”När vi var i säkerhet fick vi veta att ön hette Malta. De infödda var ytterst vänliga mot oss; de tände ett bål och tog hand om oss alla, för det började regna o...
Apostlagärningarna 27:33–36
”Innan det dagades uppmanade Paulus alla att äta. ’Nu har ni varit utan mat i fjorton dagar och inte fått någon näring. Därför råder jag er att äta, det behöver ni...
Apostlagärningarna 27:23–26 ”I natt kom en ängel till mig från den Gud som jag tillhör och som jag tjänar, och han sade: ’Var inte rädd, Paulus. Du skall stå inför kejsaren, och alla som är med d...
Apostlagärningarna 27:22, 34 ”Nu uppmanar jag er att vara vid gott mod. Inga liv skall gå förlorade, bara skeppet… Ingen av er skall nämligen mista så mycket som ett hårstrå…”
Psaltaren 27Matt...
Apostlagärningarna 27:20”Varken sol eller stjärnor visade sig på flera dygn, och stormen låg hårt på. Till slut förlorade vi allt hopp om räddning.”
Psaltaren 119:105–110Markus 4:35–41 ...
Apostlagärningarna 27:18–19, 21 ”Då vi var svårt ansatta av stormen gjorde de sig nästa dag av med en del av lasten, och på tredje dagen vräkte de med egna händer allt löst överbord… Ingen h...
Gästfrihet är i kristna och ekumeniska sammanhang ett bekant och viktigt tema. Abrahams gästfrihet lyfts ofta fram som en gästfrihetens ikon. Kärleken inom Treenigheten styr och förpliktigar också all...
Forskardoktor Sara Gehlin föreläste om receptiv ekumenik på Ekumeniska Rådets höstseminarium i Joensuu den 12 november 2019. Den receptiva ekumeniken är en modell för dialog som utgår inte från fråg...
Plakat om två ekumeniska böndagar år 2020
De visade oss särskild omsorg (Apg. 27:17–28:10)


Temat för böneveckan 2020, De visade oss särskild omsorg, komm...
Seminarium den 8 oktober 2019, Kulturcentret Sofia (Kallviksuddsvägen 35, Helsingfors)
Den kristna gemensamma ekumeniska missionshelgen firar vi 12-13 oktober 2019 under temat Tacksamhet. Kyrkornas gemensamma mission har återupplivats efter Kyrkornas världsråds möte i Arusha, Ta...
Äktenskapsforskaren och prästen Emma Audas (ev.luth.) medverkar i ett seminarium om äktenskapet tisdagen den 10 september kl. 12-15 i Betelkyrkan, Skillnadsgatan 1, Helsingfors. Temat för semin...
Dokumentet Kyrkoasyl – riktlinjer för kyrkan som fristad publiceradess av Ekumeniska Rådet i Finland (ERF) den 12 juni 2019. Dokumentets syfte är att hjälpa och stöda kyrkornas och församlingarnas m...
Klimatuppvärmningen och dess inverkan på naturen som hotar hela skapelsen har varit bekant i forskarkretsar i många år. Också kyrkorna i den globala ekumeniska rörelsen har länge uppmärksammat klima...
Religionsfriheten garanterar att alla får tro och leva enligt sin egen övertygelse. Men hur blir det när övertygelser möts eller kommer i konflikt med lagar och förordningar? Hur kan vi leva...
Vi kommer från öst och väst, vi kommer från syd och nord. Att sitta till bords med Jesus en gång och höra Hans välkomstord. Jag kommer idag från nord – steg på tåget kl. 6.48 och kom fram h...
Författare och förkunnare Runar Eldebo var gästtalare vid ett seminarium som ERF:s Sektions för finlandssvensk ekumenik ordande den 30 januari 2019 i Andreaskyrkan i centrum av Helsingfors. Föredr...
För ett par år sedan kom det plötsligt 30.000 flyktingar till vårt land. Trots att det här bara motsvarade en halv % av Finlands befolkning krisade många system, inte minst inom politiken...
Anmälningar senast 31.1.2019 till Nora Repo-Saeedille (, 09 2340 2525).
Tid: 30.1.2019 kl. 12-14. Servering från kl. 11.30 Plats: Andreaskyrkan, Högbergsgatan 22, Helsingfors
Jesu bön om enhet förpliktar varje kristen kyrka till samtal och samarbete med...
Herren är mitt ljus och min räddning
Kvinna, din tro är stark
 Herren Sebaot är hans namn
Att bära ett glädjebud till de fattiga
Nöj er med vad ni har
Nådig och barmhärtig är Herren
Vad ni säger skall vara ja eller nej
Låt rätten välla fram som vatten
Viktiga teman och uppgifter kallar oss till gemensam bön i januari 2019, när vi firar ekumeniska böneveckan för kristen enhet. Ekumeniska böneveckans tema ”Var ärliga och rättvisa” är en up...
Republikens president Sauli Niinistö har den 28 november 2018 underskrivit böndagsplakatet om två ekumeniska böndagar för 2019. Ekumeniska böneveckans tema Var ärliga och rättvisa påmi...
Den årliga utmärkelsen Ekumenisk gärning gick i år till den ekumeniska påskvandringen i Kuopio. Diplomen överlämnades vid Ekumeniska Rådets höstmöte 12.11.2018 i Jyväskylä av ordföranden, ä...
Ekumeniska Rådet i Finland, samlat till höstmöte i Jyväskylä 12.11.2018 valde enhälligt evangelisk-lutherska kyrkans ärkebiskop Tapio Luoma till ny ordförande. Ordförandens mandatperiod är...
Learn about Christian faith from different churches and denominations. Find out about the ecumenical movement. Make new friends and discover a wonderful city.

Be1 (BeOne) -Ecumenical Course wi...
Gud, vi ber för alla kvinnor och flickor, som likt Noomi och Rut begett sig iväg i hopp om att hitta mat för att överleva.Vandra du med dem, liksom du gick med ditt folk genom öknen. Beskydda dem som...
De kristnas gemensamma ekumeniska missionshelg firas den andra helgen i oktober (från lördag till söndag).
I år är Ansvarsveckans tema Kvinnors arbete. Temat är både intressant och utmanande. Vår omgivning är ju full av det arbete som kvinnor både gjort och gör. Tyvärr syns detta inte i länders ekonomis...
Biträdet är en person som barnet utsett och som känner barnets situation och asylprocessen kring barnets familj. Biträdet känner familjen och barnet upplever biträdet som en trygg och pålitlig vuxen.
Ekumeniska Rådets sektion för finlandssvensk ekumenik har vid sitt möte den 14 mars 2018 behandlat ett upprop om lokala manifestationer mot vår regerings asylpolitik. Initiativet kommer från l...
Han skall samla de kringspridda ... från jordens fyra hörn
Att bygga upp familjelivet och kyrkan
Tänk också på andras bästa
Hör ropet från mitt folk från fjärran land
Inte längre som en slav utan som en kär broder
Er kropp är den heliga Andens tempel
Du skall också älska invandraren som dig själv, eftersom ni själva var invandrare i Egypten
När Harriet och Marcus Henricsson vigdes i Purmo baptistkyrka för 23 år sedan gjorde de samtidigt lokal kyrkohistoria.

Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.