SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt från ERF

GENERALSEKRETERARENS HÄLSNING
Jag heter Mayvor Wärn-Rancken och jag är ERF:s nya generalsekreterare. Jag är pastor i Finlands svenska metodistkyrka. Jag har också varit distriktsföreståndare inom min egen kyrka och Suomen metodistikirkko. Jag är teologiemagister med praktisk teologi som huvudämne. Jag är också lösningsfokuserad arbetshandledare. Till mina hobbyn hör musik, handarbete, läsning och uteliv.Ta gärna kontakt med oss, vi besöker gärna församlingar och organisationer i mån av  möjlighet. Kansliets kontaktuppgifter finns på vår hemsida: 

BLI KVAR I MIN KÄRLEK SÅ BÄR NI RIK FRUKT – EKUMENISKA BÖNEVECKAN FÖR KRISTEN ENHET 18.-25.1.2021

Böneveckan för kristen enhet 2021 har förberetts av klosterkommuniteten Grandchamp i Schweiz med temat ”Bli kvar i min kärlek så bär ni rik frukt” kommer från Johannesevangeliet 15:1–17.
Material för bönveckan finns på adressen 

 

I material ingår:Vad händer under ekumeniska böneveckan?

Under böneveckan händer det mycket på flera orter i vårt land, här är några tillfällen som du kan delta i via länk:

·         Webinarium: På böndagen för kristen enhet, 18.1 kl. 10-12.30 arrangerar Helsingfors ekumeniska nämnd ett webinarium om fredsarbete och kyrkornas roll som fredsmäklare. Vi lyssnar till korta anföranden av Tarja Kantola, ordförande för Kyrkans Utlandshjälp och Mayvor Wärn-Rancken, generalsekreterare för Ekumeniska Rådet. .

·         Böndagens ekumeniska radiogudstjänst från Olars kyrka i Esbo sänds 24.1 i

·         Ekumeniska böneveckans Tuomasmässa sänds i  24.1. klo 18, sponsrad av föreningen .

RÅDETS ARBETE MED VISION OCH STRATEGI HAR INLETTS

ERF har påbörjat arbetet med sin vision och strategi. Målet är att stärka relationerna och skapa målinriktade stödfunktioner för det kristna samarbetet 2022-2024. Strategiarbetet står i fokus för verksamheten under 2021 och vi siktar på att strategin kan fastställas vid Rådets höstmöte 2.11.2021. Generalsekreteraren leder strategiarbetet. I ERF:s strategiarbete deltar XX och XX ur Rådets styrelse. Strategiarbetet är gemensamt för hela Rådet. Därför inbjuder vi alla representanter för medlemssamfunden med i arbetet senast 21.4.2021 då strategin behandlas vid ett större forum.

ANNAT AKTUELLT FRÅN ERF:S KANSLI

ERF:S styrelse har valt TM Sarah Tiainen till t.f. koordinator för Ansvarsveckan . Hon inleder arbetet den 1 mars 2021. Sarah berättar om sig själv: " Jag är TM och pastor i Finlands svenska metodistkyrka. Jag och min familj, som består av man och två barn, bor i Karleby. Till mina intresseområden hör, förutom sång och musik, även motion i form av stavgång och funktionell träning. Jag gillar att lära mig nytt och har en viss förkärlek till ledarskapsutveckling, både hos mig själv och på organisationsnivå. Levande ekumenik sker på gräsrotsnivån och jag kan med glädje säga att det har jag erfarenhet av både från min arbetstid i Åbo, som också i dagsläget i Jakobstad och Karleby. Jag ser fram emot att få vara en del av det ekumeniska arbetet i Finland nu på detta sätt."

HAR DITT SAMFUND NÅGOT ATT BIDRA MED TILL ERF:S NYHETSBREV?

Som tidigare informerar vi i mån av möjlighet om kyrkornas och samarbetsorganisationernas ekumeniska nyheter på vår webbsida och våra sociala medier. I vårt nya nyhetsbrev ges det möjlighet att dela ekumenisk information fyra gånger per år. Kansliet har rätt att välja ut och redigera informationen eftersom utrymmet är begränsat. Material (text, bild) kan sändas till: sen(at)ekumenia.fi. Det första nyhetsbrevet utkommer på våren 2021.

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräys on käynnissä koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland ordnar en penninginsamling med tillstånd från Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingen pågår  i hela Finland förutom på Åland.