SUOMEN EKUMEENINEN NEUVOSTO

EKUMENISKA RÅDET I FINLAND

FINNISH ECUMENICAL COUNCIL

Aktuellt från ERF 2/2021

Generalsekreterarens hälsning: 100 dagar i mätaren  

 Jag har nu fungerat lite över hundra dagar som generalekreterare i ERF. Den här tiden är inte så lång men jag har lagt märke till några saker.   

Jag har lagt märke till hur viktigt det är att ha ett bra team med i arbetet. Jag kan säga att vår stab är fantastisk. Vi har fört vidare ERF:s visions-och strategiarbete och det fortsätter med en visions-och strategiworkshop i april.   

COVID19-pandemin har också påverkat vårt arbetssätt. Vi jobbar på distans såsom man gör i många andra organisationer. Möten, webinars och paalver hålls på distans. Men det är viktigt att vi ger oss och andra tid att mötas samt att vi lyssnar på varandra fast det sker på distans. Det här märkte vi på kvinnodagens kaffestund den 8.3.21.  

Det har varit fint att få delta i sektioners och olika arbetsgruppers möten. Tack att jag har fått vara med och bekanta mig med expertisarbete och fantastiska människor. Det finns ännu många saker som jag måste bekanta mig med och det tar tid innan helhetsbilden klarnar.  

Det viktigaste är att vi kommer ihåg varandra i bön och ber för dem vilkas liv har radikalt förändrats i dessa undantagstider. 

Mayvor 

Vind i seglen  - vision- och strategiworkshop   

21 april 2021 kl. 10:30-15:15  

Workshoppen riktar sig till ERF:s medlems- och partnerskapsorganisationer och övriga som är intresserade av strategiarbete. En gemensam vision byggs under dagen på ett praktiskt sätt – välkommen att lära dig om visions-och strategiarbetet.  Det lärda kan tillämpas i det egna arbetet och samfundet. Workshoppen leds av Tarja Sovijärvi, certifierad MCID Head Coach. Vi använder den digitala faciliteringsplattformen Howspace.   

Deltagaravgift 30 e/person, vi fakturerar deltagarna i efterskott. 

 

 

KotoDia info- ja inspirationswebinarium 

4.5. kl. 10 

Välkommen att bekanta dig med KotoDia-projektet! KotoDiaprojektet erbjuder skolning, handledning och mentorering som stöd till det diakonala integrationsarbetet - projektet erbjuder skolning och mentorering till församlingars ledningsgrupper och till frivilliga som arbetar med invandrare. Under webinariet utlovas aktuell information, utbyte av erfarenheter och diskussion. Man kan delta från olika håll i Finland. Webinariet är gratis och ingen förhandsanmälan krävs.  Delta genom denna . Webinariet hålls på finska.  

 

ERF med i projektet Bra sagt 

Bra sagt är Yles och stiftelsen Dialogpaus femåriga (2021-2026) projekt som syftar till att stärka de bästa sidorna av den finländska samtalskulturen och skapa trygga samtalsmiljöer. Samtidigt förstärker man finländarnas förståelse och förtroende för varandra. 

 

Ny bloggserie: Kyrkornas nattvardsuppfattningar 

Sektionen för teologi och lärofrågor publicerar inom en snar framtid en blogserie om kyrkornas nattvardsuppfattningar. . 

 
Aktuellt: Erfarenheter av oskälighet - församlingarna som medvandrare åt asylsökande  

Sakkunnig Ulla Siirto beskriver församlingarnas erfarenheter av att vara medvandrare åt asylsökanden och asylansökans olika processer på . 

 

Övriga evenemang i vår 

  • Mottagaren för utmärkelsen Årets 2020 Ekumeniska gärning offentliggörs under vårmötet 21.4.  
  • Globaalit kriisit ja globaali solidaarisuus (Globala kriser och global solidaritet) 11.5.2021 kl. 16-17.30 (på finska) 
  • Webinariet ordnas av Ekumeniska Rådet i Finlands sektion för samhällsfrågor, Studium Catholicum och MS Teams. Som ordförande för seminariet fungerar strategidirektör Liisa-Maria Voipio-Pulkki. Föreläsare: TD, forkare Jyri Komulainen, Broder Gabriel Salmela OP, professor emeritus, forskningsdirektör Markku Kivinen. 
  • Då majoritet blir minoritet 11.5.2021 kl. 10-12 Svenska sektionens webinarium. 

 

Måttlighet som tema för Ekumeniska Ansvarsveckan 2021-2022 

Temat för årets och nästa års Ekumeniska Ansvarsveckan (17-24.10.2021) är Måttlighet. Temat kopplas samman till FN:s Agenda 2030 där man på både individ- och samhällelig nivå strävar efter att uppnå FN:s mål för hållbar utveckling. Även kristna kyrkor och samfund bör ta sitt ansvar på denna punkt. 

Att härska är att ha ett ansvar. Det finns alltså ett förvaltarskap som är ålagd människan från tidernas begynnelse. Det är därför bara passande att kyrkor och kristna samfund stiger in i strävan att göra denna värld och samhällen en bra plats att bo på för alla skapta varelser. Många kyrkor och samfund har redan påbörjat denna goda strävan och nu vill vi också hjälpa andra kristna aktörer med sitt arbete.

 

Även Ansvarsveckan har drabbats p.g.a. koronaåret, men istället för att se det som något negativt tar Ekumeniska Rådets styrelse detta som en möjlighet till att förnya arbetet kring Ansvarsveckan. Ansvarsveckan i år kommer att vara i en lite lättare format än tidigare år med också några nya inslag. Ansvarsveckan 2021 kommer att innehålla infopaket av olika slag, men i samband med Ansvarsveckan kommer olika typer av konserter att ordnas. Dessa konserter innehåller förutom musik och övrig konst även information om måttlighet och hållbarhet. I planerna finns även olika slag webinarier med olika målgrupper i åtanke. I år kommer speciellt unga och unga vuxna tas i hänsyn som målgrupp och de kommer även att involveras i planeringsarbetet på olika sätt. Ansvarsveckans program och material planeras med hänsyn till möjliga fortsatta restriktioner och kan därmed ordnas både fysiskt eller online.

 
Nytt för i år är också Ansvarsveckans koordinator. Teol.mag. Sarah Tiainen vikarierar som Ekumeniska Ansvarsveckans koordinator under tiden 1.3-31.12.2021. 

 
Höstens datum 

  • Forum för lokalekumenik 25.9.2021, Åbo  
  • Ekumeniskt missionsveckoslut 9.-10.10. 
  • Ekumeniska Ansvarsveckan 17.-24.10 
  • Kuinka korona on vaikuttanut yhdenvertaisuuteen ja tasa-arvoon? (Hur koronan har påverkat jämnställdheten?) Webinariet ordnas på finska av sektionen för jämnställdhet 21.10.2021 kl. 16:30-18  
  • Höstmötet 2.-3.11.2021, Uleåborg 

 Suomen Ekumeeninen Neuvosto / Ekumeniska Rådet i Finland       Eteläranta 8 / Södra kajen 8            PL / PB 210          00131 Helsinki / Helsingfors


Lahjoita Suomen Ekumeenisella Neuvostolla on Poliisihallituksen myöntämä rahankeräyslupa. Keräysnumero on RA/2021/1503 ja keräyslupa on voimassa 9.11.2021 alkaen toistaiseksi koko Suomessa Ahvenanmaata lukuunottamatta.
Donera  Ekumeniska Rådet i Finland har ett penninginsamlingstillstånd beviljat av Polisstyrelsen. Insamlingsnumret är RA/2021/1503. Insamlingstillståndet är i kraft fr.o.m. 9.11.2021 tills vidare i hela Finland föruton på Åland.